Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Aktualizované informace k zápisu k povinné školní docházce

Vzhledem k současné situaci proběhne zápis

od 12. do 19.  dubna od 9 do 16 hodin v budově školy.

Zápis bude veden pouze úředně, bez přítomnosti dětí,

odevzdáním žádosti o přijetí k povinné školní docházce a zápisového lístku

Zapisují se děti narozené mezi 1. 9. 2014 a 31. 8.2015

RODIČE SI MOHOU STÁHNOUT:

< FORMULÁŘ ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE

< ZÁPISOVÝ LÍSTEK

Oba dokumenty si mohou doma vyplnit sami. (Prosíme o čitelné vyplnění.)

ODEVZDÁNÍ VYPLNĚNÝCH DOKUMENTŮ JE MOŽNÉ:

 • Datovou schránkou (b3gmkbe)
 • E-mailem s elektronickým podpisem (info@zsbuttulova.cz)
 • Poštou
 • Osobně do školy v termínu 12. – 19. dubna mezi 9. a 16. hodinou
  • osobně se do školy dostaví do školy jeden z rodičů, nevoďte s sebou prosím děti.
  • Pokud se v jednu chvíli sejde ve škole více rodičů, je třeba zachovat odstup nejméně 2 metry, ve vestibulu školy je dostatečný prostor.
  • Prosíme o zakrytí úst a nosu respirátorem.

Pokud rodiče nemají možnost si dokumenty stáhnout ze stránek školy, budou tyto v dostatečném množství v uvedeném termínu k dispozici ve škole. Rodiče si je zde mohou vyzvednout a vyplnit.

Pokud by termín rodičům ze závažných důvodů nevyhovoval, lze si jiný termín odevzdání formulářů domluvit telefonicky ve dnech 12. -19. dubna od 9 do 13 hodin. (569 626 628)

Škola počítá příští školní rok s otevřením dvou prvních tříd s maximálním počtem do 30 dětí v každé třídě.

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ:

 1. Trvalé bydliště ve školském obvodu základní školy dle OZV města Chotěboř č. 5/2018  
 2. Trvalé bydliště ve městě Chotěboř a jeho místních částech
 3. Věk dítěte

Pokud má dítě trvalé bydliště mimo Chotěboř, bude zapsáno a o jeho přijetí rozhodne ředitelka školy podle počtu dětí v budoucích prvních třídách.

Pokud rodiče zvažují odklad začátku povinné školní docházky, mohou podat žádost o odklad.

< FORMULÁŘ ŽÁDOST ODKLADU ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

K žádosti o odklad doloží rodiče doporučení dětského lékaře a školského poradenského zařízení (zpravidla pedagogicko – psychologické poradny nebo speciálního pedagogického centra).

Podle těchto doporučení pak rozhoduje ředitelka školy ve správním řízení o odkladu.

Pokud rodiče nebudou mít obě doporučení při zápisu, správní řízení se přeruší do doby, než rodiče doloží potřebná doporučení. Rodiče odevzdají žádost o odklad samotnou a o způsobu a termínu předání dokumentů se domluví s ředitelkou školy (osobně při předání žádosti nebo telefonicky, pokud budou předávat bezkontaktním způsobem)

Pokud je dítě narozené po 1. září 2015 a rodiče chtějí, aby nastoupilo do 1. třídy, bude zapsáno podmínečně a rodiče doloží po zápise doporučení školského poradenského zařízení,

dítě narozené po 1.lednu.2016, pokud rodiče chtějí, aby nastoupilo povinnou školní docházku, bude zapsáno podmínečně a rodiče doloží po zápise doporučení školského poradenského zařízení a doporučení pediatra.

V Chotěboři 19. 3. 2021

PaedDr. Zdenka Kőnigsmarková, ředitelka školy

Back to top