Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Projekt Buttulova

Cílem projektu je personální a edukační podpora Základní školy Chotěboř, Buttulova a zvyšování kvality vzdělávání. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0003819

Plakát k projektu

Vyučujeme ještě lépe

Investice do rozvoje vzdělávání

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Personální a edukační podpora ZŠ Buttulova II

Osobnostně profesní rozvoj pedagogů, zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Registrační číslo projektu CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0014773

Plakát k projektu

Personální a edukační podpora ZŠ Buttulova

Osobnostně profesní rozvoj pedagogů, zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Plakát k projektu

Projekt: Už víme, co jsme se naučili

Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.36/02.0002

V naší škole uskutečňujeme nový grantový projekt, během něhož budeme se žáky tvořit hodnotící a výběrová portfolia. Tyto materiály by měly dětem i rodičům přiblížit, jakého pokroku jednotliví žáci v průběhu určitého úseku vzdělávání dosáhli. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Cílem projektu je zvýšit odpovědnost žáků za své vlastní vzdělávání.

Doba trvání projektu: duben 2013 – leden 2015

Výstupy projektu ZDE

Přispějme k ještě kvalitnější a modernější výuce na ZŠ Buttulova registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.01/01.0004

Naše škola připravila vzdělávací projekt a snažila se pro jeho financování získat prostředky z Evropského sociálního fondu. V rámci projektu chtěli pedagogičtí pracovníci vytvořit a ověřit nové metodické postupy pro práci s dětmi. Cílem je, aby se školní práce žákům líbila a naučili se co nejvíce. Na projektu se s námi podílely i učitelky a vychovatelky ze ZŠ Libice n. Doubravou.

Žádost o financování projektu jsme podali v září 2008 a v lednu 2009 jsme dostali kladnou odpověď. Od 1. února 2009 můžeme tedy náš projekt spustit.Projekt bude probíhat od února 2009 do června 2010. Součástí projektu budou i vzdělávací semináře pro pedagogy, ale hlavní těžiště je v práci se žáky.Nové metody práce jsou totiž především pro ně.

Výsledky projektu představíme na Pedagogické konferenci v březnu 2010.

Výstupy projektu ZDE

Učíme se aktivně

Tento projekt je financovaný z projektu MŠMT „EU peníze do škol“.
Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1416.

Cílem projektu je podpora kvalitního vzdělávání žáků na základní škole. V rámci projektu na naší škole vznikne více než 1000 inovovaných učebních materiálů, bude proškoleno 20 pedagogů a 2 pedagogové se zúčastní zahraničních jazykových kurzů.

Výstupy projektu ZDE

Back to top