Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Informace k nástupu do školy

Vážení rodiče,

 informací máme málo, takže je obtížné dávat závazné neměnné informace.

Stav k dnešnímu dni, středa 7. 4. 2021, 11 hodin:

Od 12. dubna bude rotační výuka pro žáky 1. stupně,

  • začínat budou třídy A, tedy 1.A, 2.A, 3.A, 4.A, 5.A a 1.C
  • v následujícím týdnu půjdou třídy B (1.B, 2.B, 3. B, 4. B, 5. B) a 3.C a 4. C

Předpokládáme, že uvedeme do provozu školní družinu:

  • odpolední (předpokládám do 16 hodin) – pondělí 12.4.
  • ranní (od 6,30) – úterý 13.4.

Třídy budou neměnné, to platí i pro družinu.

Pro děti, které budou ve škole, bude v provozu školní jídelna (oběd u stolu).

TESTOVÁNÍ JE PODLE POKYNU MŠMT POVINNÉ PRO VŠECHNY DĚTI,

TESTY A ANI JAKÉKOLIV POKYNY K TESTOVÁNÍ ŠKOLA ZATÍM NEDOSTALA.

Jakékoliv další upřesnění zveřejníme na stránkách školy a budu se snažit Vám je poskytnout i přes třídní učitelky.

Žáci druhého stupně zatím zůstávají v distanční výuce i nadále.

Informace k nástupu do škol II

další informace, jak jsem slíbila:

stav středa 7. 4. 2021, 22 hodin

Testování není povinné.

K prezenční výuce, ale na normální vyučování smí přijít žák:

  1. který se podrobí antigennímu testu, který poskytuje škola na počátku začátku výuky a pak v dalších dnech podle stanoveného harmonogramu (u nás ještě ve čtvrtek)
  2. žák, který se prokáže potvrzením o prodělaném onemocnění COVID 19 nebo o nařízenou karanténu po RT-PCR testu s pozitivním výsledkem, do 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem 
  3. žák, který se prokáže negativním výsledkem RT-PCR testu na přítomnost SARS CoV-2 nebo negativním výsledkem POC antigenního testu na přítomnost antigenu SARS  CoV -2 provedené na odběrovém místě a neprokazuje příznaky onemocnění COVID 19

Žák, který nesplní žádnou z výše uvedených podmínek, do školy nesmí, jeho absence bude omluvena, bude dále pokračovat v distanční výuce. Podpora on-line bude ovšem poskytována v omezené míře, protože paní učitelka bude vyučovat žáky přítomné ve třídě.

S rodiči těchto žáků se individuálně domluvíme.

Pokud se žák z nějakého důvodu neotestuje v pondělí ráno a rodiče chtějí, aby do školy chodil, může se otestovat i některý další den, před jeho prvním nástupem do školy.

Informace jsou i na stránkách MŠMT.

Pro rodiče tříd A a 1. C (tedy žáků, kteří nastoupí 12.4.)

Pokud Vaše děti spadají do kategorie 2. a 3., zajistěte tedy prosím potvrzení na pondělní ráno (12. 4.)

praktické informace:

  • konkrétním provedení testování se poradíme s paními učitelkami a budeme rodiče informovat.
  • Pokud rodiče žáků 1. a 2. tříd budou chtít dětem s testováním pomoci, umožníme jim to, ale v žádném případě není nutné, aby se rodiče kvůli tomu uvolňovali z práce nebo si jinak komplikovali život.
  • Na druhou stranu je třeba, aby rodiče počítali i s tím, že test vyjde jako pozitivní a bude třeba, aby si pro děti do školy někdo z rodiny přišel.

PaedDr. Zdenka Kőnigsmarková

Back to top