Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

KOMPLETNÍ INFORMACE – 9.4.2021

Vážení rodiče.

V týdnu 12.-16. dubna bude probíhat prezenční výuka tříd 1.A, 2.A, 3.A, 4.A, 5.A a 1.C, ostatní třídy zůstávají v distanční výuce.

Dole na této stránce najdete odkazy na informační letáky o testu Signclean, který škola dostala a odkaz na instruktážní video. Dále kontrolní seznam příznaků nemoci COVID 19 a leták s informací o návazných postupech antigenního testování ve školách. Všechny materiály pocházejí z webu NPI, který je informováním veřejnosti pověřen ministerstvem školství. Pokud potřebujete další podrobné informace, najdete je na NPI ČR – Národní pedagogický institut České republiky

Pokyny k nástupu v pondělí ráno:

Prosím, pokud je to možné vypravte děti ráno do školy tak, aby byly před školou v 7.50.

Paní učitelky jednotlivých tříd Vám napíší místo, kde se děti shromáždí před školou, aby se moc nepromíchaly. Paní učitelky si odvedou děti v 7.50 společně do šatny (jdou jen třídy A, tedy neměly by se děti promíchat ani v šatně) a po přezutí půjdou společně do třídy. Pokud některé dítě nestihne nástup v tomto čase, tak projde šatnou už samostatně. Na nepromíchávání budou dohlížet paní uklízečky. Není to žádný přestupek, nebude asi úplně jednoduché děti přesvědčit, aby včas vstaly.

Prosím zkontrolujte, zda má Vaše dítě s sebou klíček od šatní skříňky.

Informace k testování:

Testování je dobrovolné, ale zatím je vstupenkou pro prezenční výuku

Po příchodu do třídy se děti rozsadí na svá místa, paní učitelka jim rozdá testovací sady a vysvětlí průběh testování. Pak proběhne vlastní testování. Pro představu se můžete podívat na instruktážní video: https://youtu.be/BmDnd140UH4

V každé třídě bude paní učitelka a paní asistentka nebo pan asistent, v první a ve druhé třídě paní učitelka a dvě asistentky pedagoga. Dětem pomohou s přípravou roztoku a postupně i s uchystáním vzorku a nakapáním na destičku. Nikdo jiný, než samo dítě se mu nebude „šťourat“ v nose.

Během 15 minut, kdy bude test „zrát“, se děti budou s paní učitelkou věnovat nějaké jiné smysluplné činnost, aby vzorek v jeho zrání nerušili.

Paní učitelka vyhodnotí výsledky vzorku.

V případě pozitivního výsledku bude informovat rodiče.

Prosím zkontrolujte, zda telefonní čísla v žákovské knížce jsou stále aktuální.

Žák se přesune do izolační místnosti, kde počká, než si pro něj někdo z rodiny přijde. Rodiče dostanou potvrzení o pozitivitě AG testu, se kterým seznámí svého pediatra, ten s nimi domluví další postup.

Ostatní děti (věřím, že všechny, že nebude pozitivních testů J) začnou výuku podle běžného rozvrhu.

Kdo se nemusí testovat:

Nemusí se testovat děti, které měly v posledních 90 dnech pozitivní RT – PCR test a mají na to nějaké potvrzení Často to mají rodiče v mobilu. Stačí, pokud tuto zprávu nějak vyexportujete do papírové podoby a předáte paní učitelce. Je třeba, aby tam bylo jméno, rok narození, datum testu a telefonní číslo, odkud zpráva přišla.

Testování s rodiči:

Paní učitelky i asistentky pedagoga jsou dobře s testy seznámeny, umí je použít, samy se tímto testem testovaly. Budou umět dětem poradit i pomoci. Přesto pokud někdo z rodičů menších dětí (z 1. třídy, možná i z 2. třídy?) si test chce provést se žákem sám, samozřejmě Vám to umožníme.

Pro tento účel je určen a vybaven starý vchod, přístupný z ulice.  Zde budete mít k dispozici dezinfekci a testovací sadu. Pokud dítě bude mít negativní test, půjde pak samostatně do šatny a do své třídy. Dvojice rodič – dítě s pozitivním testem opustí školu s potvrzením o pozitivním testování a zase by se měli rovnou odebrat ke svému registrujícímu dětskému lékaři.

Počet míst ve starém vchodě je 14, pokud Vás bude více, budeme testovat po skupinách, než přijdete na řadu, budete muset počkat venku. To není schválnost, ale opatření, aby se nám netoulalo po škole více lidí, než je nezbytně nutné.

DALŠÍ TESTOVÁNÍ proběhne ve čtvrtek opět ve třídách i pro žáky, kteří budou ráno ve školní družině.

Ochrana dýchacích cest:

Žáci musí mít po celou dobu pobytu ve škole nejméně chirurgickou roušku, již nevyhovují naše krásné šité roušky. Prosím vybavte děti dostatečným množstvím roušek nebo respirátorů vhodné velikosti. (V případě ztráty nebo poničení je ve škole zásoba roušek, ale není bezedná, je určena jen „pro havarijní řešení“)

Běžný provoz:

Výuka bude probíhat podle pravidelného rozvrhu, nebude se zpívat a nebude tělocvik.

Od úterý do pátku již děti budou chodit do školy samy, jak přijdou ke škole. Od úterý bude v provozu i ranní družina od 6,30. Děti budou ve skupinkách podle tříd. (Nesmíme míchat!)

Již od pondělí bude hned po vyučování v provozu odpolední družina, tak jak jsme u nás zvyklí. Děti půjdou s paní vychovatelkou na oběd, na vycházku a kolem 14. hodiny se vrátí do školy. Každá třída bude mít své oddělení družiny (Nesmíme míchat!).

Prosím nezapomeňte zkontrolovat v přihlašovacím systému školní jídelny, že má dítě přihlášený oběd.

Děti, které nemohou do školy a jsou řádně omluvené

budou pokračovat v distanční výuce, především off-line. O podobě distanční výuky v jednotlivých třídách rozhodneme v pondělí podle počtu dětí, které ji budou potřebovat. Rodiče dostanou informaci od paní učitelky.

Prosba na závěr:

Nemocné dítě nepatří do školy.

Prosím respektujte to. Na stránkách je umístěn materiál Kontrolní seznam příznaků COVID 19, pokud u svého dítěte pozorujete některý z příznaků, neposílejte ho do školy.

Každý kašel nebo zvýšená teplota ještě neznamená onemocnění COVID 19, ale žákovi se s kašlem, rýmou, nebo bolestí hlavy nepracuje dobře, upoutává pozornost ostatních.

Ale také je možné, že vykáže i pozitivitu testu a budete muset na test na odběrové místo.

Děkuji všem, kteří dočetli až do těchto míst.

Zdenka Kőnigsmarková, ředitelka školy

Back to top