Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Testování na začátku šk. roku

Na začátku vyučování v 2. -9. ročníku 1. září proběhne testování na přítomnost viru COVID SARS podobně jako v minulém školním roce, tedy formou samoodběru.

Testovat se nebudou žáci, kteří předloží potvrzení o očkování nebo o prodělané nemoci do 180 dnů od pozitivního testu (potvrzení, která žáci odevzdali na konci školního roku, jsou ve škole uložená a děti je nemusí předkládat znovu). Vzhledem k tomu, že testování žáků AG samotesty probíhalo v loňském školním roce každý týden, neměl by s provedením testů být problém.

Pokud bude mít žák pozitivní výsledek AG testu, budeme neprodleně informovat rodiče. Ti by si měli své dítě co nejdříve vyzvednout ve škole. Škola vydá potvrzení o pozitivním testování a rodiče jsou povinni kontaktovat dětského lékaře, který rozhodne o dalším postupu. Žák se pak může vrátit do školy až po negativním RT-PCR testu. O postupu u dalších žáků rozhodne pracoviště hygienické služby.

Pokud rodiče nesouhlasí s testováním žáků, je třeba, aby žáci měli stále ochranu dýchacích cest na úrovni FF2. Není tedy již možné, aby žáci, jejichž rodiče nesouhlasí s testováním, nechodili z tohoto důvodu do školy.

Další možností, jak se vyhnout testování, je předložení potvrzení o negativním PCR testu ne starším než 7 dní nebo o negativním AG testu ne starším 72 hodin. Tyto testy je možné zajistit např. v ordinaci MUDr. Špitálníkové v M-Centru v Chotěboři (odkaz na konci příspěvku), případně na jiném certifikovaném místě.

Udělali jsme taková organizační opatření v práci školy, aby se žáci z různých tříd setkávali co nejméně. Skupiny mají stálé složení, aby bylo případně možné dohledat kontakty 2 dny zpátky.

Žáci prvních tříd se budou testovat až 2. září.

Back to top