Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Informace pro 2. – 9. třídy + 1.třídy

Zahájení školního roku  2. – 9. ročník

  • školní rok bude ve všech třídách druhého až devátého ročníku zahájen ve středu  1. 9. 2021 v 8,05 v jednotlivých kmenových třídách, kromě 7. B, která bude zahajovat vyučování v učebně 102. Škola bude otevřená od 7,45
  • žáci budou ve společných prostorech (chodby, toalety) používat prostředky pro zakrytí dýchacích cest (chirurgické roušky, respirátory), přímo ve třídách u testovaných žáků, u žáků s potvrzením o očkování, nebo  o prodělané nemoci do 180 dnů od pozitivního testu nebo s certifikovaným testem není pak už  užití roušek nutné
  • první den žáci budou potřebovat poznámkový sešit a psací potřeby (třídní učitelé je seznámí s rozvrhem hodin), dále by si měli přinést zámek k šatní skříňce. Vyučování bude ve všech třídách do 9.45 (2 vyučovací hodiny), ve všech třídách budou probíhat třídnické práce

SHRNUTÍ

  • vyučování od 8,05, škola se otevře v 7,45
  • do školy se zakrytými dýchacími cestami
  • začneme ve třídách testováním
  • učitelé proberou se žáky pravidla bezpečného a slušného chování ve škole, rozvrh hodin, přidělení skříněk, vztahy ve třídě, termíny plánovaných prázdnin a zážitky z prázdnin minulých, zkontrolují se žáky údaje ve školní evidenci žáků
  • jsou připravené nové, čisté žákovské knížky
  • vyučování skončí v 9,45

Zahájení školního roku  1. třídy

Žáci prvních tříd přijdou v doprovodu svých rodičů na slavnostní zahájení školní docházky  ve středu 1. září v 8,30 do učebny 219 ve druhém patře. Pro žáky a jejich rodiče je připraveno slavnostní zahájení s kulturním programem. Žáky přivítá ve škole paní ředitelka a pan starosta. Jsou připraveny i drobné dárky. Po slavnostním zahájení půjdou děti s rodiči do svých tříd. Ve třídách se dozví všechny důležité informace pro první školní dny.

Žáci prvních tříd se budou testovat až 2. září.

Pro slavnostní setkání v učebně 219 a pro pohyb po chodbách prosíme rodiče i děti o zakrytí dýchacích cest.

Všem žákům přeju úspěšný školní rok a hlavně prezenční výuku během celého školního roku.

PaedDr. Zdenka Königsmarková, ředitelka školy

Back to top