Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Nabídka zájmových útvarů

školní rok 2021/2022

Školní družina a Školní klub Buttulova

Anglický jazyk    1. – 2. roč.
Florbal – chlapci4. – 9. roč.
Hra na flétnu 1. – 9. roč.
Hra na kytaru4. – 9. roč.
Keramika1. – 9. roč.
Klub zábavné logiky a deskových her4. – 6. roč.
Kondiční a posilovací cvičení    6. – 9. roč.
Míčové hry – I. st.4. – 5. roč.
Míčové hry – II. st.6. – 9. roč.
Moderní gymnastika1. – 5. roč.
Pohybové hry 1. – 3. roč.
Stolní tenis4. – 5. roč.
Vaření a stolování4. – 5. roč.
Výchova řeči hrou 1. – 2. roč.
Výtvarná výchova 1. – 5. roč.
  • Zájmové útvary nabízíme všem žákům naší základní školy od 1. října do 31. května.
  • Žáci pracují pod vedením vychovatelek ŠD a ŠK, učitelek a učitelů ZŠ.
  • S tvorbou, s činností a dovedností žáků z jednotlivých útvarů, ale i ze školní družiny a klubu, se můžete setkat např. při školní výstavě prací žáků v budově školy, při jarmarku, v měsíci květnu a červnu při různých sportovních soutěžích a turnajích, v červnu při přehlídce žáků pro rodiče a veřejnost.

Měsíční poplatek za každý zájmový útvar je 50,- Kč

(žáci školní družiny a klubu tento poplatek neplatí, ti hradí jen měsíční poplatek za školní družinu či klub)

Jana Blažková / vedoucí vychovatelka ŠD a ŠK při ZŠ Chotěboř Buttulova ul.

Back to top