Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

PŘEDSTAVUJEME SE BUDOUCÍM PRVŇÁČKŮM A JEJICH RODIČŮM

ŠKOLNÍ DRUŽINA a ŠKOLNÍ KLUB

při ZŠ Buttulova ul. čp. 74, 583 01 Chotěboř

569 62 14 56

sdaskbuttulova@seznam.cz

všechna oddělení ŠD a ŠK se nachází v budově ZŠ Buttulova

FOTOGALERIE ŠK a ŠD (www.rajce.idnes.cz)

Školní družina a klub má v životě školy zvláštní postavení. Je její součástí i děti se v družině přece učí, ale tak, aby to nepoznaly. Aby si myslely, že si jenom hrají a zábavnou formou trávily volný čas…Organizace jednotlivých činností i samotného chodu se řídí platným vnitřním řádem. Žáci pracují dle školského vzdělávacího programu.

Filosofií naší školní družiny a klubu je využít jedinečnosti a neopakovatelnosti životního období dítěte. S láskou k dítěti rozvíjet osobnost samostatného, zdravě sebevědomého a tvůrčího jedince cestou přirozené výchovy. Chceme plně využít tento čas a spolu s rodinou položit základy celoživotního výchovně vzdělávacího procesu.

Ve školním roce 2021/22 má školní družina 7 a školní klub 1 oddělení (pro starší žáky). Naše školské zařízení v letošním školním roce navštěvuje celkem 195 žáků.

Back to top