Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

KROKUSY OPĚT V PLNÉM KVĚTU

Naši žáci devátých tříd se již tradičně zapojili do mezinárodního projektu „KROKUS“. Tento projekt je organizován irskou organizací Holocaust Education Trust Ireland a má přiblížit mladým lidem tematiku holocaustu, nebezpečí diskriminace, předsudků a fanatismu. Žluté květy krokusů, které sází žáci z celého světa, mají připomenout dětské oběti z doby druhé světové války. Cílem však není jen samotné sázení krokusů, ale také spousta zajímavých doprovodných aktivit, které se týkají holocaustu a druhé světové války. Žáci naší školy zasadili své krokusy v říjnu 2021 a právě nám krásně vykvetly. Průběh projektu si pečlivě zaznamenáváme.

V rámci projektu jsme také uskutečnili několik aktivit zaměřených na omezování lidských práv a svobod, předsudky a toleranci. Například jsme diskutovali o knize „Deník Anny Frankové“, viděli filmy „Ďábelská dílna“, „Pramen života“ a povídali si o Nicolasu Wintonovi, slyšeli záznam vyprávění o životě v Terezíně od paní Eveliny Merové a světoznámé malířky Helgy Weissové Hoškové. Konec projektu byl spojen s návštěvou Terezína 29. 3. 2022, o které jsme čtenáře informovali v minulém čísle Echa.

Mgr. Ladislava Horáková

Back to top