Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Organizace výuky od 4. 1. 2021

Platí 5. stupeň PES, z toho plyne následující organizace výuky:

Do školy půjdou žáci 1. a 2. tříd:

Pro tyto žáky bude k dispozici školní družina, ráno od 6,30, odpoledne do 16 hodin. Děti budou v homogenních skupinách (ani pro školní družinu se třídy nebudou spojovat).

Žáci musí mít po celou dobu výuky i pobytu ve školní družině chráněná ústa a nos rouškou nebo respirátorem (kromě svačiny a oběda). Prosíme rodiče, aby děti vybavili dostatečným množstvím ochranných prostředků. (Nemá cenu s pedagogy o tomto opatření diskutovat, nevymysleli jsme ho, jsme povinni ho realizovat)

Děti se budou učit v jiné místnosti, než bude družina, aby se prostory nechaly dostatečně uklidit a vyvětrat. Ve škole se normálně topí, ale vzhledem k doporučení hodně větrat, doporučuji oblečení ve více vrstvách, aby se děti mohly přiobléknout, případně zase něco odložit.

Žáci ostatních ročníků přecházejí do distanční výuky:

Distanční výuka spočívá:

  • v on-line výuce
  • v samostatném plnění zadaných úkolů.

Ve 3. – 5. třídách budou práci zadávat paní učitelky emailem, tak jak už fungovalo spojení v říjnu a listopadu, zároveň budou k dispozici hodiny v dohodnutém termínu v on-line prostoru.

Po dohodě lze zadané úkoly a učební materiály vyzvedávat a odevzdávat ve vrátnici školy mezi 6,30 a 16 hodinou.

V 6. -9. třídách bude fungovat on-line výuka podle speciálního rozvrhu a zároveň samostatná práce, která bude zadávaná na stránkách školy v sekci distanční výuka podle jednotlivých tříd.

Pokud žák nemá možnost si materiály ze stránek stáhnout a případně vytisknout, může je mít připravené vytištěné ve vestibulu školy. Vyzvednout si je může ve všední dny mezi 6,30 a 16 hodinou. Stejně může v daném termínu i práce odevzdávat. Požadavek na vytištění materiálů prosím domluvit s třídními učiteli.

Odkazy na on-line výuku pošlou jednotliví vyučující žákům na emailové adresy, které máme k dispozici od října. Pokud chcete dostávat odkazy na jiné adresy, prosím sdělte to jednotlivým vyučujícím, kontakty na všechny učitele jsou na stránkách školy.

Rozvrh hodin pro on-line hodiny pošlou žákům třídní učitelé. Rozvrh zůstává podobný podzimnímu období.

Upozorňuji na povinnost rodičů dbát na účast jejich dětí v distanční výuce. Pokud se žák nemůže zúčastňovat aspoň jedné z forem výuky, je třeba ho omluvit a neúčast řádně zdůvodnit.

Období, kdy budeme takto vyučovat, záleží na vyhlášeném stupni PES,

od 4. stupně PES by byla výuka tak, jako byla od 30. listopadu:

tedy 3. – 5. třídy a 9. třídy prezenčně podle normálního rozvrhu

a 6. – 8. třídy by se po týdnu ve škole střídaly.

Věnujte prosím pozornost i sdělením školní jídelny ohledně přihlašování a odhlašování obědů.

Pro všechny žáky v prezenční i distanční výuce platí zvýhodněná cena oběda.

Pro rodiče dětí do 10 let, které jsou v distanční výuce, platí i možnost čerpání ošetřovného.  Žádost se podává stejně jako v podzimních měsících na formulářích ČSSZ, od školy není potřeba žádné další potvrzení.

V Chotěboři 2. ledna 2021                                                                      

PaedDr. Zdenka Kőnigsmarková

Back to top