Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Zápis dětí do 1. třídy

Zápis všech dětí do 1. třídy bude probíhat v obou základních školách v Chotěboři

v pátek 19. dubna 2024

od 14.00 do 17.00 hod.

Do 1. ročníku se zapisují všechny děti, které do 31. srpna 2024 dovrší šestý rok věku – tedy i ty, u kterých je zřejmé, že jim bude navržen odklad školní docházky.

Tento zápis se týká i cizinců s dočasnou ochranou podle zákona č. 65/2022 Sb.

Rodiče nebo jiní zákonní zástupci, kteří přicházejí s dítětem k zápisu do 1. třídy, předloží svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.

Dle Obecně závazné vyhlášky města Chotěboř č. 5/2018 jsou stanoveny spádové obvody pro jednotlivé školy. Rodiče mohou přijít k zápisu do školy podle svého spádového obvodu, nebo do školy, kam si přejí, aby jejich dítě chodilo.

Při zápisu dětí do školy se předběžně zjišťuje, zda dítě bude navštěvovat školní družinu.

Pro   rodiče,  kteří  nemohou  ze  závažných  důvodů   s  dítětem  přijít  k  zápisu 19. dubna 2024, bude proveden na obou základních školách zápis v náhradním termínu – v pondělí 22. dubna 2024 od 14.00 do 16.00 hod.

Mgr. Renáta Piklová, v.r.                                           Ing. Milan Janda, v.r.

ředitelka ZŠ v Buttulově ul.                                   ředitel ZŠ ve Smetanově ul.

Back to top