Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Výsledky doplňovací volby

Základní škola Chotěboř, Buttulova74

okres Havlíčkův Brod

Výsledky doplňovací volby zástupce rodičů do školské rady

Datum konání 15. 11. 2022

Nejvíce hlasů získala:       Bc. Petra Königsmarková            

a stala se zástupcem rodičů ve školské radě.

Zvolené kandidátce blahopřeji a přeji hodně úspěchů v práci ve školské radě.

Děkuji všem kandidátům za ochotu kandidovat do školské rady a děkuji všem voličům, kteří využili svého volebního práva.

V Chotěboři 16. 11. 2022

Mgr. Renáta Piklová

                                                                                                          ředitelka školy

Back to top