Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Rekonstrukce v okolí školy

Dobrý den paní Königsmarková,
chtěl bych Vás informovat o postupu prací na rekonstruované části ulice v blízkosti ZŠ Buttulova, jelikož nám stavba pokročila do další fáze, a to dle výkresu etapizace do etapy číslo 3 (ke škole).

Od 26.06.2021 by v těchto místech měla být kompletní uzavírka ulic Sladovnická, Klášterní a Buttulova. Se zhotovitelem stavby jsme domluveni, že stavební práce nikterak významně neovlivní chod školy (do konce školního roku). Jediné změny nastanou, že rodiče budou moci přivážet děti pouze z náměstí.

Děkuji za pochopení.

S pozdravem

Bc. Jiří Pešout

referent oddělení

Back to top