Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Projektové dny ve škole

Děti prvního stupně do školy nastoupily 12. dubna, tedy jen polovina, další zase 19. dubna. Nebylo to jednoduché zase ráno brzy vstávat a v klidu vydržet celé vyučování soustředěně pracovat, ještě navíc v těch rouškách. Trochu nás povyrazilo testování, ze kterého měli rodiče trochu obavy, ale dětem se tyhle experimenty líbí a testování zvládli bez potíží.

Abychom jen nedoháněli výuku, tak paní učitelky poprosily odborníky z praxe o pomoc a spolupráci při realizaci projektových dnů ve škole v rámci projektu Personální a edukační podpora ZŠ Buttulova II.  Projekt je financován z prostředků EU, a tak jsme měli docela volné ruce v tom, koho si pozveme.

Tradičně spolupracujeme s o.p.s. Chaloupky, středisko Horní Krupá na ekologických projektech, a tak i nyní jsme využili jejich nabídky. Pro 1. a 2. ročník paní učitelky a paní lektorky společně připravily program Ferda mravenec a jeho kamarádi o životě a významu mravenců. Postava Ferdy mravence provázela žáky celým programem, seznámila je s jednotlivými členy společenstva mravenců a ukázala jim, proč jsou mravenci důležitou součástí přírodních společenstev. Došlo i na hry, pozorování a modelování z přírodních materiálů.

Pro 3. a 4. třídy proběhl program Kam odpad, můj odpad. V tomto programu si žáci zopakovali a prohloubili znalosti o třídění odpadu a o tom, že nejlepší zacházení s odpadem je, pokud to jde, tak ani žádný odpad vlastně ani nevytvářet. Nejlepší ale byla výroba vlastního ručního papíru.

Dalším program má název Luční krásky a babice. V tomto projektu se s paní lektorkou a paní učitelkou žáci věnovali poznávání a určování lučních bylin. Ukázali si variabilitu a krásu lučních společenstev. A volili si luční krásku Miss louka. K určování rostlin používali atlasy rostlin. Během tohoto programu se proběhli po loukách a nadýchali jarního vzduchu.

Na projekt o odpadu navázal další projekt s paní Ivou Jouklovou z Tvořílkova. Šili jsme tašky na nákup, abychom nemuseli používat jednorázové igelitky. Tašky se ale hezky zabalily a staly se dárkem pro maminky. Mladší žáci si v rámci projektového dne také vyrobili dárky pro maminky ke Dni matek. Při výrobě dárků si děti zkusily práci s netradičními materiály, a kromě výsledného dárku si odnesly i zážitky z práce se zajímavými materiály.

Další projektové dny připravily paní učitelky ve spolupráci s paní Mgr. Zuzanou Titzovou. Děti si vyzkoušely optické vlastnosti různých materiálů a lom světla při dopadu nebo průchodu světla. Finálním výsledkem projektového dne byly perfektní krasohledy. S nimi si děti užijí spoustu jiných pohledů na předměty kolem sebe.

Děkuji všem, kdo se na přípravě i realizaci projektů podíleli, jak odbornicím z praxe: Kolektivu pracovnic z o.p.s. Chaloupky, středisko Horní Krupá pod vedením Mgr. Ivy Kopecké, dále paní Ivě Jouklové (Tvořílkov) a Mgr. Zuzaně Titzové (krasohledy), tak i paním učitelkám.

Projektové dny oživily výuku a přinesly zážitky nejen žákům při realizaci projektu ale jistě i do rodin, když děti líčily své zážitky.

PaedDr. Zdenka Kőnigsmarková

Back to top