Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Od 10. 5. nastupují 6. a 9. třídy,

počítejte s pravidelným rozvrhem.

V pondělí na rozjezd ještě nebude odpolední vyučování.

Tento týden bude lichý.

 Žáci 6. a 9. tříd se sejdou před školou v místě, které jim sdělí třídní učitel.

Do školy půjdou spolu s třídním učitelem nejdříve v 8,05.

 V 7,50 si odvádí děti TU 1. stupně tříd A, děti mají vymezená místa podle tříd,

kde čekají před školou, aby se nemíchali.

Během 1. hodiny proběhne TESTOVÁNÍ ANTIGENNÍM TESTEM, od 2. hodiny bude normální rozvrh.

Nemusí se testovat žáci:

  • kteří měli covid a mají potvrzení o pozitivním testu ne starší než 90 dní ( potvrzení z testovacího místa nebo jiné potvrzení, ze kterého je zřejmé, kdy proběhl test a že jde o konkrétního žáka)
  • mají potvrzení o jiném negativní výsledku  testu  z testování (u PCR testu ne starší než 7 dní, u AG testu 72 hodin)
  • POC test z laboratoře (72 hodin)

Žáci, kteří nemají potvrzení nebo si rodiče testování nepřejí, jsou omluveni a bude z hlediska výuky na ně nahlíženo jako žáky, kteří jsou nemocní. Musí si tedy látku individuálně doplnit, on-line výuka by přicházela v úvahu, kdyby chyběla celá třída.

Žáci musí mít nejméně roušky, učitelé respirátory.

Je třeba, aby žáci měli

  • teplejší oblečení, je třeba hodně větrat
  • dostatečné množství roušek,
  • obuv na přezutí (někteří si odnesli postupně bačkory domů), na přezutí budeme trvat, aby se nenosil do tříd prach z ulice
  • pomůcky na vyučování podle rozvrhu na liché pondělí
  • svačinu 😊

Žáci, kteří jsou přihlášeni ve školní jídelně, budou mít automaticky přihlášené obědy, pokud je nechtějí, je třeba je odhlásit.

6. května 2021 

Z. Kőnigsmarková

Back to top