Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

O2 Chytrá škola

Nadace O2 každý rok vyhlašuje grantovou výzvu určenou pro základní školy z celé republiky. Každá škola může získat finanční prostředky na vzdělávací aktivity v oblasti digitální gramotnosti. Do 4. ročníku této výzvy se přihlásilo 213 základních škol, 62 projektů bylo podpořeno v průměrné výši 79 193,- Kč. Jedním z úspěšných žadatelů byla Základní škola Chotěboř, Buttulova, jediná v okrese Havlíčkův Brod, jedna ze čtyř v kraji Vysočina. Uspěli jsme s projektem v plné námi požadované výši 89 500,- Kč.

Do výzvy bylo možno se přihlásit v jedné ze čtyř oblastí, a to online bezpečnost, mediální gramotnost, počítačová gramotnost a technologie ve vzdělání. Vzhledem k tomu, že se v naší škole aktuálně připravuje zásadní rekonstrukce digitální infrastruktury, která umožní masivnější využívání internetu ve vzdělávání, cítíme významnou potřebu proškolit žáky i pedagogy v oblasti kyberbezpečnosti. Uvědomujeme si v tomto kontextu potřebu vést žáky k bezpečnému pohybu v online prostoru, proto jsme náš projekt zaměřili na oblast online bezpečnosti. Naším cílem je oslovit děti již v okamžiku, kdy se s kyber technologiemi začínají poprvé seznamovat. Věříme, že prevence a informovanost na samotném začátku má svůj význam a pomůže zamezit možným budoucím problémům. Náš projekt jsme ale kromě žáků a pedagogů zacílili i na další skupiny, a těmi jsou rodiče, prarodiče a vychovatelé, kteří se podílejí na výchově a vzdělávání žáků. Ke spolupráci při realizaci tohoto projektu jsme oslovili organizaci Portus Prachatice, která se touto problematikou dlouhodobě zabývá. Hlavním cílem celého projektu je předcházení, eliminace vzniku rizikového chování a minimalizace rizik s ním spojených.

Projekt bude probíhat během celého roku 2023. O jednotlivých akcích a projektových dnech budeme veřejnost informovat.

                                                                                                                                              Mgr. Renáta Piklová

                                                                                                                                              ředitelka školy

Back to top