Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Oznámení o NBSP

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů jsou dle §28a na internetových stránkách zřizovatele zveřejňovány střednědobé výhledy rozpočtu (návrh i schválení) a rozpočty  (návrh i schválení) příspěvkové organizace na příslušné období.

https://chotebor.cz/rozpocty-a-hospodareni-prispevkovych-organizaci

Attachments

Back to top