Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Aktualita 2.10. 2020

V souladu s  nařízením KHS Kraje Vysočina ze dne 30. září 2020

se od 5.10. 2020 přerušuje na Základní škole Chotěboř Buttulova činnost všech zájmový útvarů školní družiny, školního klubu a pěveckých sborů – Kvíteček, Kvítek. Nařízení je platné do 18.10.2020, informace o změnách budou aktualizovány na webových stránkách školy.

PaedDr. Zdenka Kőnigsmarková

Back to top