Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

2. května – AKTUÁLNĚ

Pokud vydrží pokyny platné v neděli 2. 5., měli by nastoupit žáci 2. stupně do rotační výuky v našem kraji od 10. května.

V týdnu od 10. května by v naší škole šli do školy žáci 6. a 9. tříd, testovali by se antigenními testy v pondělí a ve čtvrtek.

 Další týden (od 17. května) by šli žáci 7. a 8. tříd, také s testem v pondělí a ve čtvrtek.

Žáci prvního stupně pokračují v již nastavené rotační výuce.

  • Nyní od 3. května přijdou třídy B, a ještě třídy 3. C a 4. C, výjimku tvoří  4. B, která je v karanténě, místo ní přijdou žáci 4. A.
  • Od 10. května přijdou žáci  1.stupně  tříd A a 1. C
  • Třídy prvního stupně se budou od 3. května testovat jen v pondělí.
  • Žáci, kteří nepřijdou v pondělí do školy, budou individuálně otestováni ihned po příchodu do školy.

Testování před přijímačkami

Pokud někdo ze žáků bude potřebovat před přijímací zkouškou potvrzení o antigenním testu, dostavte se do školy, individuálně žáka otestujeme a ihned dáme potvrzení.

Pokud budete potřebovat vyřešit testování v nějakém neobvyklém čase, prosím domluvte si termín telefonicky mezi 8. a 14. hodinou. (Všechno se dá domluvit.)

Žáci, kteří byli negativně testování v pátek, a potřebovali by další potvrzení, protože jim ho střední škola odebrala, domluvte si předání dalšího výtisku telefonicky:

 569626628 v pondělí mezi 8. a 17 hodinou

PaedDr. Zdenka Kőnigsmarková

Back to top