Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Zápis do prvních tříd

Řadu let probíhal zápis do prvních tříd mezi 15. lednem a 15. únorem. V posledních letech se termín přesunul na duben a nejinak je tomu i letos. Termín zápisu na obou základních školách v Chotěboři bude po společné dohodě 8. dubna, náhradní termín 11. dubna.

Ze zkušeností za poslední roky lze konstatovat, že změna termínu z ledna na duben je po všech stránkách dobrá věc. Děti nechodí nabalené v zimním oblečení, které pak rodič přenáší v náručí. Bývá jarní počasí, snad i sluníčko, máme lepší náladu. I ti, co přijdou k zápisu až ve čtyři hodiny, odchází domů ještě za světla.

Rodiče mají dost času si rozmyslet a realizovat doporučení ze školky, co ještě s dětmi procvičovat. Přece jen 3 měsíce v životě pětiletého dítěte je docela dost dlouhá doba a co se v lednu zdálo, že nejde, tak v dubnu už dítě zvládá celkem dobře.

Podle různých článků, podcastů a jiných mediálních promluv si řada novinářů letos dělá velké starosti s odklady začátku povinné školní docházky – snad kdo letos nebude chtít odklad, jako by ani nežil.

Co na to říci? Že by používání zdravého rozumu nebylo na škodu? Většina dětí je v šesti letech zralá pro začátek povinné školní docházky. Situace v postcovidové době je jistě nestandartní, neobvyklá, ale uvědomme si, že startovní čára je stejná pro všechny.  Všechny děti mají v posledních dvou letech výpadky docházky do mateřské školy, absolvovaly různé distanční programy, řadu karantén a školky si v prezenční podobě moc neužily. Už druhým rokem s tímto jevem musí paní učitelky v prvních třídách počítat a počítají. Prostě tak to je a kdo ví, zda to bude později lepší.  A ještě si prosím uvědomme:  Stejně jako není dobré nezralé děti cpát násilím do školy, není dobré děti zralé nechávat ještě rok ve školce, abychom je snad nepřetížili a prodloužili jim dětství.

Každý věk dítěte s sebou nese určitou zralost pro nějakou dovednost. Pokud start oddálíme, může se pak nějaká další zralost třeba i promarnit. Prosím rodiče, nepodléhejte různým nápadům a radám ve virtuálním prostoru. Vstupem do školy dítě přece neztrácí dětství, jen postupuje ve hře zvané život do vyššího levelu. A přece v každé hře chceme postoupit do vyššího kola (Vy i Vaše děti).  Řiďme se tedy prosím zdravým rozumem a ne senzacechtivým virtuálním světem.

Dejte na názor paní učitelky ve školce. Zná Vaše dítě v kolektivu vrstevníků, má srovnání s ostatními a má i celou řadu zkušeností z vlastní praxe. V případě nejistoty se můžete ještě poradit ve školském poradenském zařízení, u nás zpravidla v pedagogicko-psychologické poradně v Havlíčkově Brodě. Nebude ani pozdě, když se se svými obavami svěříte paní učitelce u zápisu ve škole.

PaedDr. Zdenka Kőnigsmarková

Back to top