Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

ZÁPIS DO 1. TŘÍD

A takový byl letošní zápis do prvních tříd…

Ve dnech 12. – 19. dubna proběhl zápis do prvních tříd příštího školního roku. Normálně by nastala chvíle ohlédnout se za předzápisovými akcemi, za návštěvou dětí ze školky ve škole, za besedami vedení školy a budoucích učitelek 1. tříd s rodiči ve školce, za dny otevřených dveří, za dílničkami ve škole… Inu letos se můžeme tak ohlédnout za články v Echu, za předanými informacemi na webových stránkách školy a za nástěnkou ve výloze papírnictví (děkujeme paní Mifkové za poskytnutí místa).

 Rodiče se tak dověděli, co by už děti měly zvládat, jak proběhne zápis, co děti ve škole čeká a jak mohou rodiče své děti na začátek první třídy připravit, aby byl nástup do školy příjemnou změnou v životě.

Pokud situace dovolí, rádi bychom ještě do konce školního roku uspořádali setkání rodičů i dětí ve škole, aby poznali blíže své budoucí paní učitelky a prostředí školy.

Celkem bylo v řádném termínu zapsáno 56 žáků. Několik rodičů požádalo pro své děti o odklad začátku povinné školní docházky. Nejedná se ale o žádný dramatický nárůst počtu žádostí o odklad ve srovnání s minulými roky. V tomto směru byly obavy novinářů zcela liché.

Všechny děti, které jsou zapsané na naší škole, jsou přijaté. Budou rozděleny do dvou tříd, ve třídách bude pravděpodobně 23 žáků, 5 dětí bude žáky alternativního programu Svobodná škola.

Těšíme se na nové prvňáčky a přejeme jim správné vykročení do „VELKÉ“ školy.

Pedagogové a budoucí kamarádi z Buttulky

Back to top