Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

ROUŠKY VE VYUČOVÁNÍ

Na základě rozhodnutí MZd ČR budeme od zítřka (18. září 2020) používat roušky nejen ve společných prostorách školy, ale i při hodinách.

Výjimku tvoří jen třídy prvního stupně a výuka tělesné výchovy na 2. stupni.

O výjimce pro školní družinu se v pokynu nemluví. Vzhledem k tomu, že u nás zde dochází k setkávání žáků z několika tříd, bude vhodné při činnostech v budově školy také roušku používat. O konkrétní situaci budou rozhodovat paní vychovatelky.

Protože i v naší škole jsou děti z rodin, v nichž někteří členové jsou už nyní v karanténě, mohou na základě situace ve třídě rozhodnout i paní učitelky prvního stupně o širším využití roušek. Rodiče budou o tomto rozhodnutí informovat stejně, jako je informují o činnosti ve škole.

Prosím rodiče, aby děti vybavili dostatečným množstvím roušek.

PaedDr. Zdenka Kőnigsmarková

Back to top