Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Před prahem nového školního roku

Letos začne školní rok 1. září a všichni doufáme, že začne pravidelnou denní docházkou všech žáků, že nebude zvýšené riziko nákazy a že se neuskuteční žádné krizové scénáře (někdy do školy ano, někdy ne, někdo ano, někdo jen když se mu bude chtít, …). Bylo by to špatné zejména pro vzdělávání dětí, pro pracovní návyky i sociální kontakty. V neposlední řadě by to byla zase velká komplikace pro rodiče, jak zajistit hlídání dětí a jejich motivaci pro učení.

Inu tedy snad začneme s pravidelnou výukou. 1. září by do naší školy mělo přijít asi 480 žáků do 21 tříd. Žáci 2. – 9. tříd přijdou klasicky na osmou hodinu, přinesou si notýsek na poznámky a psací potřeby, aby si mohli poznamenat rozvrh a další důležité informace. Vyučování bude 2 vyučovací hodiny.

Pro prvňáčky je připraveno slavnostní zahájení jejich povinné školní docházky až v 8,30. Moc se na ně těšíme a těšíme se i na jejich rodiče. Nástup do školy je vážný životní krok, při kterém by rodiče určitě neměli chybět. Letos budeme mít 2 první třídy, třídními učitelkami budou Mgr. Blanka Gajdorusová a Mgr. Denisa Nejedlá. Ještě 9 prvňáčků bude v 1.C spolu s šesti druháky a budou pracovat alternativními způsoby, stejně jako 17 dětí 4.C (3.-5. ročník).

Škola je vymalovaná, má opravené lavice, umytá okna, vyleštěná lina a chodby. Přibyl úložný prostor ve 3. patře, v přízemí jsou nové dveře, u tělocvičny ve staré budově jsou kompletně zrekonstruované sprchy. Na dvoře ještě stále probíhají a asi do konce září probíhat ještě budou práce související s nově budovaným systémem využití srážkové vody ze střech nové i staré budovy pro splachování toalet ve staré budově. Během těchto prací se doplnila i omítka u základů budovy ve dvoře. Tuto práci před dvěma lety firma, která dělala opravu omítek ze dvora, nějak zapomněla dokončit.

Do pedagogického sboru přibude 6 nových kolegyň, jednak jako zástup za mateřskou dovolenou, jednak v souvislosti s rozšířením počtu tříd s alternativní   výukou a se zvýšením počtu oddělení školní družiny. Také se rozšíří kolektiv asistentů pedagoga.

Na začátku školního roku ale také stojíme před další velkou výzvou: Co udělat s učivem, které se tak nějak ne úplně probralo, procvičilo a upevnilo během distanční výuky? Naštěstí MŠMT na nás myslelo a vydalo pokyn, jak s tímto problémem naložit: Ředitel školy rozhodne, co přesunout, co zkrátit a co vynechat.

Na konci školního roku všichni učitelé udělali inventuru obsahu učiva, které mělo být naučeno a ne úplně se to povedlo. Musíme se s tím nějak poprat v příštím roce, něco nejde vynechat: třeba tvrdé y (to by pak děti psaly všude měkké i, nikdo by pak nepoznal, jestli někdo bil někoho, nebo byl někde, že?) nebo třeba převody jednotek, nebo časování sloves v cizím jazyce a jiné věci. Něco prostě vynechat nejde a musí se přesunout. Něco jde probrat jednodušeji, s tím, že stejně některé pamětně náročné věci v hlavě neudržíme (a strýček Google ví skoro všechno). No a pak jsou věci, které nám budou chybět v souboru vzpomínek na školu, třeba tematické obrázky jaro nebo ilustrace k pohádkám, některé výrobky z pracovního vyučování a některé písničky se naučíme třeba až na táboře.

Neprobrané nebo nedostatečně procvičené a upevněné učivo tedy učitelé jednotlivých předmětů začlení do svých tematických plánů pro letošní rok, stejně jako učivo, které se probere jen orientačně. Upravené tematické plány projednají učitelé v metodických orgánech v rámci školy. Učivo, které se přesune, probere orientačně nebo se úplně vynechá, bude v tematických plánech označeno. Pokud by rodiče chtěli vědět, co se s některým konkrétním obsahem vzdělávání bude dít, mohou to zjistit u vyučujících jednotlivých předmětů nebo u ředitelky školy. V této oblasti není třeba nic tajit.

Inu vše je do nového roku připraveno: Škola uklizená, vydezinfikovaná, děti a učitelé se těší, učivo upravíme. Tak už jen chutnou svačinu a k vykročení připravit pravou nohu.

Back to top