Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Nebudou společné schůzky rodičů ve třídách

Vzhledem k současné epidemiologické situaci v ORP Chotěboř není vhodné pořádat společné třídní schůzky rodičů.

Po projednání v pedagogické radě nabízíme rodičům žáků na 2. stupni následující postup:

  1. seznámit se se čtvrtletním hodnocením svých dětí v žákovské knížce (toto hodnocení zapsali třídní učitelé během tohoto týdne)
  2. pokud rodiče mají zájem prospěch svého dítěte v některém předmětu konzultovat s vyučujícím, domluví si konkrétní termín buď přímo nebo přes třídního učitele, nejlépe přes e-mail (na všechny vyučující jsou e-mailové adresy na stránkách školy, v záložce kontakty)
  3. prosíme dodržte případný domluvený konkrétní termín (datum i čas)

Paní učitelky 1. stupně budou o konkrétním postupu ve své třídě informovat rodiče obvyklým postupem (přes mailové adresy), zde je situace jednodušší, protože ve třídě vyučuje zpravidla jeden nebo dva učitelé.

Je mi jasné, že toto řešení není ideální a některý rodičů nebude moc vyhovovat. Omlouvám se Vám, ale situace je vážná. A rádi bychom udrželi školu v chodu co nejdéle a v co nejširším rozsahu.

Děkuji za pochopení.

PaedDr. Zdenka Kőnigsmarková, ředitelka školy

Back to top