Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

NÁSTUP DO ŠKOLY

po vánočních prázdninách

Vánoční prázdniny končí 2. 1. 2022, děti přijdou do školy v pondělí 3. ledna.

Všem žákům i učitelům přeju úspěšné vykročení do nového roku.

Všem rodičům přeju pevné nervy, zejména v souvislosti s neustále se měnícími opatřeními:

První vyučovací hodina v pondělí bude opět zahájena antigenním testováním. Podle aktuálně platného pokynu MŠMT (29. 12. 201) se budou testovat všichni, bez ohledu na prodělanou nemoc nebo očkování. Ochrana dýchacích cest zůstává ve společných prostorách, v tom se nic nemění.

Pokud by některý žák měl AG test pozitivní, budeme informovat rodiče a poprosíme o vyzvednutí žáka ze školy. Rodiče by pak měli ve spolupráci s pediatrem zajistit pro své dítě PCR test. Prosím rodiče, aby na tuto situaci byli v pondělí připraveni. Vzhledem k tomu, že je po prázdninách, nebude odcházet do karantény celá třída.

PaedDr. Zdenka Kőnigsmarková

Back to top