Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Informace k návratu žáků ZŠ Buttulova

Vážení rodiče, milí žáci,

ve čtvrtek odpoledne jsme z médií zjistili, že nástup dalších žáků do školy proběhne 30. listopadu.

V týdnu 23. 11. – 27. 11. bude ještě probíhat distanční a on-line výuka podle rozvrhu.

30. listopadu by měli nastoupit:

 • všichni žáci 1. stupně (od 3. do 5. ročníku, 1. a 2. ročníky již do školy chodí)
 • všichni žáci devátých tříd
 • 6. – 8. třídy střídavě (střídavý režim)

Jak to plánujeme v naší škole:

Celý první stupeň bude ve škole, ve svých třídách, třídy během vyučování nespojujeme, takže kolektivy jsou homogenní. Jedinou výjimkou je angličtina ve 3. třídách, toto ještě vyřešíme.

Deváté třídy půjdou do školy, nebude se učit tělocvik, kde se třídy spojují. V době tělocviku budou mít žáci jiný program, každá třída zvlášť.  Upravíme i výuku povinně volitelných předmětů, kde se míchají žáci obou tříd.

6. až 8. třídy se budou v docházce střídat:

 • 30. 11. – 4. 12. (první týden)
  • prezenční výuka ve škole – třídy 8.A, 8.B a 7.A
  • distanční a on-line výuka – třídy 6.A,6.B a 7.B
 • 7. 12. – 11. 12. (druhý týden)
  • prezenční výuka ve škole – třídy 6.A,6.B a 7.B
  • distanční a on-line výuka – třídy 8.A, 8.B a 7.A

Omezíme: Stejně jako u devátých tříd hodiny tělesné výchovy, kde se třídy spojují. Třídy zůstanou homogenní, protože děti nemají cvičit, budou mít žáci jiný program. Jiný program budou mít také žáci v hodinách volitelných předmětů, kde se žáci 8. tříd míchají.

Jazyky se budou učit normálně, zde dochází k dělení žáků na skupiny, ale stále jsou to skupiny z jedné třídy.

Kroužky jsou zakázané.

Nebudou ani pěvecké sbory.

Žáci budou mít po celou dobu pobytu ve škole zakryté dýchací cesty rouškou nebo respirátorem (kromě svačiny). Z tohoto nařízení není výjimka, je to do jisté míry oběť za to, že děti mohou do školy.

Prosíme rodiče, aby své děti vybavili dostatečným množstvím roušek nebo respirátorů.

Škola je vybavena dostatečným množstvím dezinfekce, na toaletách i ve třídách jsou k dispozici papírové utěrky.

Provoz školní družiny:

Ranní družina bude od 6.15, děti budou ve svých třídách, vychovatelky je budou hlídat jako při běžném dozoru na chodbě. V jednotlivých třídách je maximálně 6 dětí, neměl by to být problém. Žáci 5. tříd a 3. A budou ve třídě 102 v 1. patře (měli by být celkem 4, třída je veliká).

Odpolední družina bude mít na 11 tříd 9 oddělení, dojde tedy ke spojení žáků v 5. třídě a ještě v jednom ročníku. Bližší informace ještě doplníme.

Prosíme rodiče, aby zvážili dobu, po kterou nechávají děti v družině.  Zejména maminky, které jsou doma prosíme, aby si děti vyzvedávaly co nejdříve. Jednak z důvodu epidemiologických (aby děti v kolektivu byly co nejméně), jednak z důvodu dětské psychiky (děti si doma zvykly a náhlý dlouhý pobyt v kolektivu může být pro ně náročný).

Prosíme, sledujte aktuální informace v médiích. Podle aktuálních pokynů může ještě dojít k upřesnění podmínek nástupu žáků do školy.

V Chotěboři 19. 11. 2020

PaedDr. Zdenka Kőnigsmarková

ředitelka Základní školy Chotěboř Buttulova

Back to top