Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Feelings and Emotions

Mgr. Pavlíčková

Světlo I

Mluvnice, sloh a literatura

VĚTNÉ ČLENY, VÝKLAD, SVĚTOVÁ LITERATURA 2. pol. 20. st.

Parafráze obrazu

  • zadáno 11. ledna 2021 / odevzdat do 22. ledna 2021
  • ZADÁNÍ

INFORMACE

Lomené výrazy, rovnice

krácení, podmínky, neznámá ve jmenovateli

Vyhlášení Protektorátu Čechy a Morava

Předložka „für“

  • zadáno 10. ledna 2021 / odevzdat do 15. ledna 2021
  • ZADÁNÍ

Minerály

  • zadáno 6. ledna 2021 / odevzdat do 15. ledna 2021
  • ZADÁNÍ

Holocaust

  • zadáno 4. ledna 2021 / odevzdat do 19. ledna 2021
  • ZADÁNÍ

Obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie