Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Mluvnice, sloh a literatura

Písanka a překlad

  • zadáno 24. října 2020 / odevzdat do 1. listopadu 2020
  • ZADÁNÍ

Zachycení podzimní atmosféry

Pythagorova věta – výpočet odvěsny

Výkon

English – UNIT 1C, 1D