Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

sloveso HAVE GOT, přivlastňovací zájmena

Mluvnice, sloh a literatura

PODSTATNÁ JMÉNA, POPIS PRACOVNÍHO POSTUPU, H. CH. ANDERSEN

  • zadáno 17. ledna 2021 / odevzdat do 24. ledna 2021
  • ZADÁNÍ

Dělení desetinných čísel

desetiným číslem

  • zadáno 17. ledna 2021 / odevzdat do 22. ledna 2021
  • ZADÁNÍ

Athény za Perikla

Hmotnost těles I

Parafráze obrazu

  • zadáno 11. ledna 2021 / odevzdat do 22. ledna 2021
  • ZADÁNÍ