Výuka z domu

VLOŽENO (24. KVĚTNA 2020)

 • 8.A DĚJEPIS (Horáková) / večer 24.5.
 • 8.A CHEMIE (Petrusová) / večer 24.5.
 • 8.A MATEMATIKA (Petrusová) / večer 24.5.
 • 9.A DĚJEPIS (Horáková) / večer 24.5.
 • 8.B DĚJEPIS (Horáková) / večer 24.5.
 • 8.B CHEMIE (Petrusová) / večer 24.5.
 • 9.B DĚJEPIS (Horáková) / večer 24.5.

VPISOVÁNÍ PŘÍMO DO PDF SOUBORŮ ON-LINE - ODKAZY / zdrama a legálně

NÁVOD JAK PRACOVAT S OBRÁZKY


6.A

ČESKÝ JAZYK (Křišťanová)

MATEMATIKA (Ledvinková)

ANGLICKÝ JAZYK I (Pavlíčková)

ANGLICKÝ JAZYK II (Hutařová)

ZEMĚPIS (Kovačka)

DĚJEPIS (Horáková)

PŘÍRODOPIS (Rychlá)

 • Hlístice / zadáno 19.5. / odevzdat do 29.5. /

FYZIKA (Ledvinková)

ČLOVĚK SVĚT PRÁCE (Odvářka)

ČLOVĚK VE SPOLEČNOST (Ledvinková)


6.B

ČESKÝ JAZYK (Křišťanová)

MATEMATIKA (Šlechtová)

ANGLICKÝ JAZYK I (Pavlíčková)

ANGLICKÝ JAZYK II (Hutařová)

ZEMĚPIS (Kovačka)

DĚJEPIS (Horáková)

PŘÍRODOPIS (Rychlá)

 • Hlístice / zadáno 19.5. / odevzdat do 29.5. /

FYZIKA (Šlechtová)

ČLOVĚK VE SPOLEČNOST (Horáková)

ČLOVĚK SVĚT PRÁCE (Odvářka)

INFORMATIKA (Odvářka)


7.A

ČESKÝ JAZYK (Hejduková)

MATEMATIKA (Šlechtová)

ANGLICKÝ JAZYK I (Pavlíčková)

ANGLICKÝ JAZYK II (Kovačka)

ZEMĚPIS (Kovačka)

DĚJEPIS (Pavlíčková)

PŘÍRODOPIS (Rychlá)

 • Ekosystém / zadáno 19.5. / odevzdat do 29.5. /
 • Herbář / zadáno 15.4. / odevzdat do 22.6. /

FYZIKA (Stollin)

ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI  (Pavlíčková)

NĚMECKÝ JAZYK (Kőnigsmarková)

RUSKÝ JAZYK (Šikýřová)

ČLOVĚK SVĚT PRÁCE (Odvářka)

INFORMATIKA (Odvářka)


7.B

ČESKÝ JAZYK (Hejduková)

MATEMATIKA (Ledvinková)

ANGLICKÝ JAZYK I (Pavlíčková)

ANGLICKÝ JAZYK II (Hutařová)

 • UNIT 0D / zadáno 22.5. / odevzdat do 28.5. /

ZEMĚPIS (Šikýřová)

DĚJEPIS (Horáková)

PŘÍRODOPIS (Rychlá)

 • Ekosystém / zadáno 19.5. / odevzdat do 29.5. /
 • Herbář / zadáno 15.4. / odevzdat do 22.6. /

FYZIKA (Ledvinková)

ČLOVĚK VE SPOLEČNOST (Šikýřová)

NĚMECKÝ JAZYK (Kőnigsmarková)

RUSKÝ JAZYK (Šikýřová)

ČLOVĚK SVĚT PRÁCE (Odvářka)

INFORMATIKA (Odvářka)


8.A

ČESKÝ JAZYK (Hutařová)

MATEMATIKA (Petrusová)

ANGLICKÝ JAZYK (Pavlíčková)

ZEMĚPIS (Kovačka)

DĚJEPIS (Horáková)

PŘÍRODOPIS (Rychlá)

FYZIKA (Ledvinková)

CHEMIE (Petrusová)

 • Kyseliny / zadáno 24.5. / odevzdat do 3.6. /

ČLOVĚK VE SPOLEČNOST (Kovačka)

NĚMECKÝ JAZYK (Horáková)


8.B

ČESKÝ JAZYK (Hejduková)

MATEMATIKA (Šlechtová)

ANGLICKÝ JAZYK (Pavlíčková)

ZEMĚPIS (Šikýřová)

DĚJEPIS (Horáková)

PŘÍRODOPIS (Rychlá)

FYZIKA (Ledvinková)

CHEMIE (Petrusová)

 • Kyseliny / zadáno 24.5. / odevzdat do 3.6. /

ČLOVĚK VE SPOLEČNOST (Kovačka)

NĚMECKÝ JAZYK (Horáková)


9.A

MIKINY (news)

 ČESKÝ JAZYK (Hutařová)

MATEMATIKA (Petrusová)

ANGLICKÝ JAZYK (Kovačka)

ZEMĚPIS (Kovačka)

DĚJEPIS (Horáková)

PŘÍRODOPIS (Křišťanová)

FYZIKA (Ledvinková)

CHEMIE (Kőnigsmarková)

ČLOVĚK VE SPOLEČNOST (Kovačka)

NĚMECKÝ JAZYK (Horáková)

RUSKÝ JAZYK (Šikýřová)


9.B

 ČESKÝ JAZYK (Hutařová)

MATEMATIKA (Petrusová)

ANGLICKÝ JAZYK (Kovačka)

ZEMĚPIS (Šikýřová)

DĚJEPIS (Horáková)

PŘÍRODOPIS (Křišťanová)

FYZIKA (Ledvinková)

CHEMIE (Petrusová)

ČLOVĚK VE SPOLEČNOST (Kovačka)

NĚMECKÝ JAZYK (Horáková)

RUSKÝ JAZYK (Šikýřová)