Výlet do Prahy

V úterý 24. května byla celá naše třída se školním klubem na výletě a exkurzi v Praze.

Odjížděli jsme v 7:00 hodin z náměstí a cesta i s přestávkou na svačinu trvala zhruba 3 hodiny a byla bez problémů.

V Praze jsme jako první navštívili Království železnic, kde jsme během prohlídky vyplňovali pracovní listy.

Ze Smíchova jsme přešli na Újezd. Další zastávkou byl Petřín, na který jsme vyjeli lanovkou a pěšky došli až k Petřínské rozhledně. Po zdolání asi 300 schodů jsme si užili krásný výhled na naše hlavní město.

Předposlední zastavení bylo v zrcadlovém bludišti, kam jsme došli pěšky od rozhledny. Všichni jsme si prošli bludiště složené ze samých zrcadel a v některých jsme se měnili v různé postavy.

Poslední zastávkou byl Pražský hrad. Tady jsme se prošli po nádvoří, podívali se na hradní stráž a rychlou chůzí došli k autobusu, protože nás zastihl déšť.

Unaveni, ale plni krásných zážitků, jsme si sedli do autobusu a vyrazili zpět domů. Asi po hodinovém popojíždění v dopravní zácpě, jsme vyjeli konečně z Prahy. Do Chotěboře jsme se vrátili po osmé hodině večer.

Celý výlet se mi moc líbil a budu na něj dlouho vzpomínat.

 Petr Látka, žák 5.A, ZŠ Buttulova ul.

Království železnic jako nová učební pomůcka pro školy!

Vychovatelky školní družiny a klubu s naší třídní učitelkou, pro nás připravily 24. května školní výlet – exkurzi do PRAHY. Do Království železnic v Praze jsme vyjeli se žáky ze 4. a 5. ročníků ZŠ na zajímavou a zábavnou exkurzi, při níž všichni nahlédli do úžasného malého světa největší modelové krajiny v naší republice. Rozkládá se na ploše 574 čtverečních metrů ve dvou suterénních podlažích. Je protkaná železniční sítí, jsou zde k vidění nejen desítky vlaků, tramvají a automobilů, které jezdí, svítí, reagují na střídání denního a nočního cyklu, ale také mnoho historických a technických dominant České republiky, hlavně Hlavního města Prahy, Středočeského kraje, Plzeňského kraje, Karlovarského a Ústeckého kraje. V krajině také potkáme asi 25000 malých obyvatel v mnoha zcela běžných i výjimečných životních situacích, které jsou základem správných odpovědí na mnoho otázek z pracovních listů. 

Návštěva Království železnic je vhodná nejen pro účely dopravní výchovy a témat spojených s problematikou bezpečnosti. Pro děti různých věkových kategorií jsou zde připraveny aktivity i v souvislosti se zpracováním a  recyklací odpadu, energetikou nebo dějinami města, které poznávají zábavnou formou.

Výukový model aplikovaný v Království železnic lze označit za přínosný. Díky řadě pracovních listů, zpracovaných z různých témat (např. sebepoznání – postřeh a paměť, dopravní výchova, mlékárenský průmysl, matematika, člověk a jeho svět paměť, mlékárenský průmysl, člověk a jeho svět, matematika, atd.), děti hledali informace v situacích znázorněných v kolejištích. Dalším kladem je, že v průběhu expozice je nutný fyzický pohyb a dochází i k rozvoji motoriky.

Určitě doporučuji ostatním pedagogům tuto exkurzi se žáky navštívit.

Jana Blažková, vedoucí vychovatelka ŠD a ŠK Buttulova ul.

FOTOGALERIE