Tradiční přehlídka zájmové činnosti žáků školní družiny a klubu

V podvečer prvního letního dne bylo v naší škole rušno. Přicházeli diváci, kteří si chtěli užít kulturní vystoupení žáků školní družiny, klubu a zájmových útvarů. Hned na začátku je uvítala Karolína Jandová a Robert Sejfi, oba z třídy 8.B. Ti potom provázeli hosty celým večerem. Mezi jednotlivými vstupy se snažil diváky rozveselit svými vtipy Pepa Jávorka, žák 4.A.  A že program byl pestrý, to si můžete přečíst v dalších řádcích.

Veselá říkadla

„Výchova řeči hrou“ – takový je název zájmového kroužku, který pracuje v rámci školní družiny. Zábavnou formou tu děti procvičují své řečové schopnosti, zlepšují artikulaci, výslovnost, učí se správně dýchat, rytmizovat a tím rozvíjet svou slovní zásobu, nebát se mluvit. Děti předvedly jen malou ukázku z toho, co se během školního roku naučily.

Ve víru tance

Znáte hudební seskupení „Sebastian“? A jejich píseň „Toulavá“? Že ne, to nevadí. Děvčata z III. oddělení školní družiny si tuto píseň vybrala pro své taneční vystoupení a nemohla se dočkat, až se na jevišti podělí s obecenstvem o taneční pohyby.

Z pohádky do pohádky

Pohádky patří k našemu životu v každém věku. Když se však spojí veršovaný děj pohádky s humorem, tak třeba vznikne i taková verze, kterou představili žáci ze třídy 4.A. Když „Červená Karkulka“  přišla na scénu, tak si ji diváci určitě užili, stejně jako si ji užívali mladí herci při nácviku.

Písnička s flétnou

Po literární části jsme se dostali k hudební. Vyslechli jsme si trochu ukolébavou písničku o mravenečkovi od Svěráka, „Mravenčí ukolébavku“. Veřte, že souhra nebyla jednoduchá, ale tento večer vše ladilo. Píseň začíná slovy „Spinká a sní…“ – nikdo neusnul, jen v poklidu každý snil…

Rozvička – hudební, literární i tělovýchovná

Prvňáčkové při hrátkách ve školní družině využívají hlavně pohyb, mluvené slovo a zpěv. To bylo motivací pro vznik jejich vystoupení. V úvodu si zarecitovali a částečně zapěli píseň „Hoky koky“, kterou oživili hrou na tělo. V další části se každý představil se svým říkadlem od spisovatelky Romany Suché. Básničky byly rytmické a děti si je doplnily i jednoduchým cvikem, tedy pohybem. Své vystoupení ukončily zpěvem známé písničky „Na tom pražském mostě“, i když s netradičním textem.

Budka

Děti a zvířátka, to k sobě patří. Důkazem toho byla i scénka „Budka“, kterou nacvičily děti ze třetího oddělení. Kulisy a masky, ve kterých se děti předvedly, a k vystoupení použily, si vyrobily a připravily samy při výtvarných a pracovních činnostech ve školní družině. O tom, jací jsou šikovní herci, ale i výtvarníci, mohli rozhodnou přítomní diváci.

Z českých dějin a pověstí

A máme tu okénko z dějin našeho národa. Kdo by neznal příchod praotce Čecha na horu Říp… K tomuto představení jsme využili výuku z hodin předmětu Člověk a jeho svět ve čtvrté třídě – vlastivědnou část a hravost ze školní družiny a klubu. Trojice žáků - Filip, Natálie a David - zarecitovali báseň a poučnou i humornou formou osvěžili znalosti právě českých dějin.

Pomáda

Dost bylo mluveného slova. V tuto chvíli děvčata z II. oddělení školní družiny zatančíla na známé melodie z muzikálu „Pomáda“. Jistě si všichni rádi zavzpomínali na svá studentská léta…

Náhradní televizní zprávy

Pásmo vtipných a rozverných básniček nacvičily děti z IV. oddělení školní družiny. Kdo se právě večer účastnil naší přehlídky, tak nemohl sedět doma u  televizní obrazovky. Žáci tedy nazvali své literární pásmo „Náhradní televizní zprávy“. Uváděli hlasatelé Nikola Šimonová a Matěj Adam.

O zvířátkách ve verších

Děvčata ze třetího oddělení velmi rády recitují. Některé i reprezentují školu v recitačních soutěžích. Pro své vystoupení si vybraly básničky o svých oblíbených zvířátkách. Společně jsme se zaposlouchali do veselých básniček v podání Emy, Áji, Verči a Bětky.

Dívčí zumba

Na scénu vešla děvčata ze zájmového útvaru cvičení s hudbou, aby si společně zacvičily, neboť radost z pohybu patří ke každodenním činnostem v tomto věku. Na jeviště nastoupily dívky třetích, čtvrtých a šestých ročníků, zkrátka mix. Představily se při písni Iko - Iko a Hella Decalé.

A byl tu závěr...

Zazpívali jsme si společně tu naši - „Školní hymnu – Buttulova“.

Pochutnali si na občerstvení, které pomohli připravit rodiče, tímto jim děkujeme.

A pak – poslední týden školních povinností, vysvědčení a hurá! Vysněné prázdniny!!!

 

Přejeme vám krásné léto!!!

 

Fotogalerie: http://sdaskbuttulova.rajce.idnes.cz/Prehlidka_zajmove_cinnosti_cerven_2016/

 

 

Jana Blažková,

vedoucí vychovatelka

ŠD a ŠK při ZŠ Buttulova