POHÁDKOVÝ ROŠTEJN

Ve středu 15. června se vypravily děti z 3. a 4. oddělení školní družiny na každoroční výlet, tentokrát na hrad Roštejn. Ten se nachází v nádherné
lesní oboře mezi Třeští a Telčí na Vysočině.
Na hradním nádvoří byla pro děti připravena krytá divadelní scéna, kde postupně probíhaly čtyři programy. Dvě pohádky a hudební program s veselými písničkami. Ty si mohly děti nejen společně s účinkujícími zazpívat, ale i spontánně zatančit. Zároveň se některé zúčastnily i soutěží o drobné ceny. Nechybělo ani zajímavé vystoupení kouzelníka, do kterého se děti opět mohly zapojit.
Poutavá byla i prohlídka hradu. Hlavním motivem byla pověst o postavení hradu čertem. Ten nás v jedné hradní komnatě pořádně vyděsil svým halasným příchodem. Plněním úkolů pomohly pak děti děvečce zachránit hradního pána od zachvácení peklem.
Mimo jiné měly děti možnost nechat si namalovat  na obličej masku. Dále pak projít stánky s občerstvením a zakoupit nějaký ten suvenýr k výletu už neodmyslitelně patří.
Pohádkový výlet snad trochu zakalilo jen deštivé počasí. Pláštěnky a deštníky ale vše zachránily. Nakonec jsme všichni přijeli s pěknými zážitky. Takže:

"Sláva, nazdar výletu,
zmokli jsme,
ale už jsme tu … "

Helena Lorencová,
vychovatelka ŠD a ŠK
při ZŠ Buttulova ul.