Moravský kras

Předpověď počasí hlásí, že 11. května bude konečně slunečno a teploměr bude pomalu šplhat ke 20˚C. Ráno oblékáme tričko, ale bundy si také přibalujeme do batohu, protože vychovatelky školní družiny a klubu při ZŠ Buttulova, J. Blažková, J. Škarydová a M. Laštůvková, si připravily pro starší žáky výlet do romantického prostředí Moravského krasu, který patří mezi nejvýznamnější krasové oblasti ve střední Evropě. V celém území je známo více než 1100 jeskyní. Pět z nich je přístupných pro veřejnost. Punkevní jeskyně s vodní plavbou na podzemní říčce Punkvě a prohlídkou dna propasti Macocha. Kateřinská jeskyně, která je známá unikátními hůlkovými stalagmity, jeskyně Balcarka s bohatou a barevnou krápníkovou výzdobou, Sloupsko – šošůvské jeskyně, tvořené mohutnými chodbami a podzemními propastmi a jeskyně Výpustek s bohatou vojenskou historií.

Pan Průša nás autobusem odvezl do pohádkového prostředí. V cíli cesty malé turisty vítalo sluníčko. Čas mezi prohlídkami jeskyní a dalším programem vyplnila svačina v přírodě či nákup drobných suvenýrů a občerstvení.

Nejdříve nám učarovala prohlídka Kateřinské jeskyně. Nese název podle dívky Kateřiny, která pásla ovečky, jedna se zaběhla do jeskyně, ona ji hledala a obě se v jeskyni ztratily. Před spojením krasových kaňonů Suchý a Pustý žleb u Skalního mlýna se otevírá vchod do této jeskyně. Tvoří ji dva vzájemně spojené mohutné dómy s přilehlými chodbami. Mezi nejkrásnější partie patří barevně nasvícený útvar, Čarodějnice a Bambusový lesík,  tvořený vzácnými, několik metrů vysokými hůlkovými stalagmity. Za zmínku stojí i krápníkové sloupy. Průvodkyně všem vysvětlil pojem stalagmit, stalagnát a stalaktit a jak dlouho, proč a z čeho krápník roste. Viděli jsme krásné krápníky, některé představovaly pohádkové bytosti, zvířata, les a na jeden krápník, Černouška, si mohl každý sáhnout a něco si přát. Zaposlouchali jsme se do tónů vážné hudby, ty se v jeskyni krásně rozléhaly. Vynikající akustika dómu je příležitostně využívána pro pěvecké a hudební koncerty.

Od areálu Skalní mlýn jsme se svezli eko silničním vláčkem k Punkevní jeskyni. Ta se nacházejí v Pustém žlebu. Procházeli jsme mohutnými dómy a chodbami s krápníkovou výzdobou na dno propasti Macocha. Název nese po maceše, která poslala nevlastního syna nasbírat jahody na sráz, aby zde spadl. Nakonec ho zachránili, ale ona neunesla hanbu, tak sama do propasti skočila. A za bouřlivých dnů, když se po lese honí vítr a bije hrom, bývá slyšet z propasti pláč. To prý v ní naříká nešťastná macecha. Hloubka propasti je 138 metrů. Další část návštěvní trasy pokračuje projížďkou na motorových člunech po podzemní říčce Punkvě. Součástí plavby byla prohlídka Masarykova dómu, prý nejkrásnější prostory v této jeskyni.

Slíbená cesta lanovkou byla - vyjeli jsme po skupinách kabinkovou lanovkou na Horní můstek, odkud byl krásný výhled na dno propasti. V lanovce i nad propastí neměl snad nikdo strach nebo ho nedal na sobě znát.

Plni dojmů a zážitků jsme po odpočinku sjeli zpět lanovkou k Punkevní jeskyni, odtud vláčkem ke Skalnímu mlýnu, kde jsme u parkoviště busu ještě chvilku relaxovali v prostorách „Domu přírody“. Sluneční paprsky nás k večeru doprovázely zhruba dvě a půl hodiny na cestě zpět domů.

Dle náhodných rozhovorů se žáky, se výlet líbil. Všichni se vrátili s novými poznatky a zážitky, každý si určitě dovezl ten správný suvenýr a měl o čem vyprávět.

J. Blažková

vedoucí vychovatelka

ŠD a ŠK při ZŠ Buttulova

Fotografie z výletu naleznete na adrese: http://sdaskbuttulova.rajce.idnes.cz/Moravsky_kras_2017/