Dětský den ve školní družině a klubu

2. června, po skončení vyučování a po dobrém obědě ve školní jídelně, si děti ze školní družiny a klubu při ZŠ Chotěboř, Buttulova ul., oslavily svůj svátek. Po návratu do školy je čekalo na dvoře za školou několik disciplín. Přálo pěkné počasí, děti mezi sebou soutěžit ve dvojicích na čerstvém vzduchu.

Otevřela se pro ně různá stanoviště, např. skok v pytli, házení kroužků na cíl, běh, točení obručí, skákání přes švihadlo, přenášení míčků na pálce, tombola, skok z místa, kámen-nůžky-papír atd. Před začátkem celého programu děti dostaly igelitové tašky, které již ukrývaly několik dárků. Do tašek si odkládaly další odměny, které dostávaly na každém stanovišti za splněný úkol. Větší odměna čekala na vítěze a menší na poraženého.

Na úplný závěr, příjemně stráveného odpoledne, dostaly děti malé občerstvení. K tomu se rozlévala kofola na zapití sousta i na žízeň. Ještě na každého účastníka čekal nafouknutý balónek různých barev.

Dětem se jejich odpoledne líbilo.

            Za přípravu a zajištění jednotlivých disciplín a celého průběhu odpoledne patří poděkování kolektivu vychovatelek ŠD a ŠK, děvčatům z devátých tříd a hlavně všem sponzorům!

 

Jana Blažková,

vedoucí vychovatelka

  ŠD a ŠK při ZŠ Buttulova ul.

 

Poděkování sponzorům oslav MDD ve ŠD a ŠK

 

COOP družstvo HB – p. Karel Valtr

Česká pojišťovna – p. Ladislav Háva

DM drogerie  - p. Dagmar Šeredová

Ing. Tomáš Škaryd

Lékárna u Havlíčka - PharmDr. Alena Myjavcová

Papírnictví U školy – p. Petra Mifková

Patchwork – p. Iva Jouklová

ZŠ Buttulova

 

Děkujeme za finanční podporu, drobné dárky do soutěží a za pomoc při organizaci.

 

                                                                                     Kolektiv vychovatelek

                                                                                                          ŠD a ŠK při ZŠ Buttulova