Dětský den ve školní družině a klubu

Dne 10. června jsme pro děti ze školní družiny a klubu při ZŠ Chotěboř, Buttulova ul., uspořádaly oslavy DĚTSKÉHO DNE.
Po skončení vyučování si žáci došli se svojí paní vychovatelkou do školní jídelny na dobrý oběd a po návratu do školy je čekalo několik disciplín. Jelikož nám přálo pěkné počasí, mohly děti mezi sebou ve dvojicích soutěžit na čerstvém vzduchu.
Sešly se v prostorách školního dvora i za školou, kde se pro ně otevřela stanoviště, např. skok v pytli, házení kroužků na cíl, běh, točení obručí, skákání přes švihadlo, přenášení míčků na pálce, tombola, skok z místa atd. Před začátkem celého programu děti dostaly igelitové tašky, které již ukrývaly několik dárků. Do tašek si odkládaly další odměny, které dostávaly na každém stanovišti za splněný úkol. Odměna čekala na vítěze i na poraženého.
A jako bonus se mohly nechat pomalovat různými ornamenty.
Na úplný závěr, příjemně stráveného odpoledne, dostaly děti malé občerstvení. A to chutné moravské koláče, které upekly paní kuchařky ve školní jídelně. Byly výborné! K tomu se rozlévala kofola na zapití sousta i na žízeň. Ještě na každého účastníka čekal nafouknutý balónek různých barev.
Dětem se jejich odpoledne líbilo a už se těší na další zážitky, které je ještě do konce školního roku čekají.
Za přípravu a zajištění jednotlivých disciplín a celého průběhu odpoledne patří poděkování kolektivu vychovatelek ŠD a ŠK, děvčatům z devátých tříd a hlavně všem sponzorům!


Jarmila Škarydová,
vychovatelka ŠD a ŠK
při ZŠ Buttulova ul.


Poděkování sponzorům oslav MDD ve ŠD a ŠK

ČS, pobočka Chotěboř
DM drogerie , pobočka Chotěboř
CH – MONT s. r. o. a Kavárna Sluníčko
Ing. Tomáš Škaryd
Lékárna u Havlíčka - PharmDr. A. Myjavcová
Neznámý dárce – uhradil koláče pro děti
Siko
ŠJ – paním kuchařkám za jejich obětavou práci při přípravě a pečení
Tesco, pobočka Jihlava
ZŠ Buttulova

Děkujeme za finanční podporu, drobné dárky do soutěží a za pomoc při organizaci.

                                    Kolektiv vychovatelek
                                    ŠD a ŠK při ZŠ Buttulova