Beseda s ředitelem městské policie ve školní družině a v klubu

Celkem třikrát nás navštívil Mgr. Jiří Novotný, ředitel Městské polici v Chotěboři. Pokaždé besedoval s jinými dětmi, které byly rozděleny do skupin dle věku.

Převážně hovořili o různých prostředích (rodinném, školním, městském a jiných), která nás ovlivňují. Také hovořili o tom, že všude platí pravidla chování, a že za každé jeho porušení následuje trest. Interaktivní formou si vštěpovali zásady pohybu chodců a cyklistů a jejich povinnosti. Na základě osvojených vědomostí pak děti úspěšně doplňovaly klíčová slova formou křížovky s tajenkou. V neposlední řadě se děti seznámily s pravidly používání sociálních sítí, a jaká nebezpečí jim hrozí při odesílání různých osobních zpráv a obrázků.

Beseda děti zaujala, přinesla jim hodně zajímavého a poučného a už se těší na další setkání.

Jarmila Škarydová,

      vychovatelka ŠD a ŠK

   při ZŠ Buttulova ul.