Vážení rodiče, milí předškoláci,

 

v září vás čeká velká změna, kterou je nástup do 1. třídy základní školy. Situace, která letos nastala, je výjimečná Nekonal se tradiční zápis a ani se nemohl uskutečnit Den otevřených dveří a Škola nanečisto.

Doufáme, že koronavirová karanténa nikoho neodradila a všichni se již těšíte na novou školu a spoustu nových kamarádů. Od září si všechno vynahradíme, budeme se spolu učit číst, psát a počítat, malovat a vyrábět, zpívat a cvičit.

V úterý 1.září 2020 se na vás budeme těšit v ZŠ Buttulova. Bližší informace vám sdělíme dopisem, který od nás obdržíte v srpnu. Ve škole budete mít připravenou třídu, sešity a učebnice. Vy si doma již také můžete nachystat aktovku a pomůcky, které budeme potřebovat.

S rodiči se sejdeme na krátkou informativní schůzku v úterý 23.6. v 15 hodin v ZŠ Buttulova, v učebně hudební výchovy.  Prosíme rodiče, aby přišli bez dětí a v roušce. Dodržujeme hygienická pravidla.

 

Těší se na Vás Vaše budoucí učitelky Mgr.Blanka Gajdorusová a Mgr.Denisa Nejedlá