Plavecký výcvik

Na začátku nového školního roku započali žáci třetího a čtvrtého ročníku plavecký výcvik v bazénu v Hlinsku. Třeťáci se zúčastnili plavání poprvé a někteří začínali jako neplavci. Počáteční obavy a možná i strach z vody brzy pominuly. Postupem času byly u každého vidět velké pokroky a radost z plavání. Velkou zásluhu na tom měly instruktorky, které dětem zpestřovaly trénink zajímavými činnostmi, hrou a soutěžemi.
Plavání uteklo jako voda a ve čtvrtek 19. listopadu proběhla lekce poslední. Během ní měly děti ukázat, co všechno se naučily. Za své výkony si zasloužily velkou pochvalu. Domů si odnášely vysvědčení a hlavně velké nadšení.
Přeji dětem, aby své plavecké dovednosti využily a dále je zlepšovaly.

Mgr. Stanislava Mašková