Jak si vyzkoušet být dospělým?

Naši druháčci si to zkusili v pátek 8.11. 2019. Zúčastnili se interaktivního setkání v projektu finanční gramotnosti Abeceda peněz. Zástupci České spořitelny si pro děti připravili setkání, ve kterém se vydali na exkurzi do pracovního dne „dospěláků“.
Nejprve si objasnili některé pojmy, jako jsou příjmy nebo výdaje, kde se berou peníze v peněžence, kam si je můžeme ukládat, co všechno rodiče musí platit.
V průběhu své „dospělácké“ cesty používali fiktivní peníze, se kterými hospodařili. Platili nákupy, cesty do práce a některé jiné nutné výdaje jako je například oprava auta nebo pokuta. Naopak pobytem v práci si nějaké peníze vydělali. Na konci dne „dospěláka“ jim byly finance přeměněny na skutečné mince.
V závěru si sami rozhodli, jak se zbylými penězi naloží.
V návaznosti na tuto praktickou část si budou žáci dále procvičovat získané vědomosti. Čekají na ně pracovní listy, ve kterých si budou opakovat a prohlubovat znalosti získané při tomto projektovém dopoledni.
Program byl pro žáky velmi přínosný a setkal se s velkým ohlasem. Tímto děkujeme České spořitelně za připravený projekt.


                                                                                                                                                                  Třídní učitelky 2. tříd