INFORMACE PRO DEVÁŤÁKY

Informace z ministerstva jsou na úrovni, pokud jste nečetli, můžete si je užít. (názor - Mgr. Kovačka)

DEVÁŤÁCI DO ŠKOL

I pro naše žáky 9. tříd, kteří půjdou k jednotným přijímacím zkouškám, je připravena možnost přijít do školy. Mělo by se to týkat 27 žáků (z obou 9. tříd). Jedná se o přípravu na přijímačky, nikoli o společenské zábavné setkání starých přátel, kteří se dlouho neviděli.

Do školy mohou poprvé přijít ve čtvrtek 14. května mezi 7,45 - 8 hodin. V 8 hodin začne příprava na zkoušky, předpokládaný konec je ve 12 hodin.

9. A začne matematikou, žáci budou ve třídě 8. B (učebna 217), od 10 hodin bude český jazyk

9. B začne českým jazykem, žáci budou ve třídě 7. B (učebna 221), od 10 hodin bude matematika

Skupiny se nebudou míchat, ani spojovat.

 

Příprava bude probíhat tak, že žáci si v matematice napíší připravený test a pak ho s vyučující rozeberou, vysvětlí a ohodnotí.

V českém jazyce přijdou žáci s již vyřešeným testem či zadáním, které budou předem zveřejněny na školním webu, a budou se rozebírat a cvičit hlavně problematická místa v českém jazyce.

Každý předmět má tedy jiný systém, což je dáno i potřebou nacvičit zacházení s testy v jednotlivých předmětech (v matematice je třeba počítat a nacvičovat i práci v časovém stresu, vědět, jak na to).

Počítáme s dalšími bloky 19. května, ve stejném čase a stejnou organizací.

Výuku povedou paní učitelky Hutařová a Petrusová.

Účast je dobrovolná, pokud by se tento model neosvědčil, zkusíme ho po 19. 5. upravit, aby vyhovoval lépe.

Všichni účastníci budou mít s sebou:

  • nejméně dvě roušky (pokaždé)
  • podepsané čestné prohlášení od rodičů (čestné prohlášení - pdf)
  • psací a rýsovací potřeby, svačinu a pití, čistý ručník na ruce

 

Termín jednotných přijímacích zkoušek na čtyřleté obory

8. června 2020

(zveřejněno ve sdělovacích prostředcích večer 6.5.2020)

 

Všichni ostatní žáci devátých tříd budou pracovat stejně jako doposud.

6. 5. 2020

PaedDr. Zdenka Kőnigsmarková

ředitelka ZŠ Chotěboř Buttulova