Vážení rodiče budoucích žáků 6. tříd ze spádových škol,

vážíme si důvěry, se kterou nám svěříte příští rok své děti. A jak jsem slíbila, nabízím Vám a Vašim dětem prohlídku školy, spojenou s informacemi o provozu školy a organizaci příštího školního roku.

Pokud budete mít zájem,

domluvte si prosím termín na telefonním čísle 569626628 nebo mailem info@zsbuttulova.cz.

V Chotěboři 13. 6. 2020

S pozdravem PaedDr. Zdenka Kőnigsmarková, ředitelka školy