Zápis do prvních tříd

V pátek 5. dubna a v pondělí 8. dubna proběhl zápis do prvních tříd základních škol pro školní rok 2019/20. Letos zápis probíhal stejně jako v minulých letech. Jako vždy měl dvě roviny: První, tu formální a povinnou, kde se zjišťují úředně potřebné údaje o dítěti a rodičích a sepisuje se žádost o přijetí do základní školy. Druhou rovinou je motivační část zápisu, kde se dítěti věnuje jedna paní učitelka individuálně. Zde děti mohou předvést, co všechno už umí, jak jsou na školu připravené. Každé dítě mělo pro sebe nejen paní učitelku, ale i vlastní místnost. Aby se nemuselo dělit o pozornost s někým dalším a nikdo u sousedního stolečku ho nerušil. Této části zápisu byli přítomni rodiče, aby viděli, jaké šikovné dítě mají a zároveň aby si v klidu s paní učitelkou mohli pohovořit o tom, jak to ve škole bude, co a jak by si pro své dítě představovali a co a jak ještě by bylo dobré do začátku školního roku rozvíjet.

O přijetí k povinné školní docházce v naší škole požádalo pro své děti 65 rodičů, z toho jich několik požádalo nebo zvažuje odklad začátku povinné školní docházky a někteří  rodiče projevili zájem o vzdělávání v alternativní třídě, kde spolupracujeme se Spolkem pro svobodné vzdělávání Chotěboř.

Děkujeme rodičům, kteří pro své děti vybrali naši školu, a slibujeme, že se ze všech sil budeme snažit, abychom jejich důvěru nezklamali. Naše poděkování patří učitelkám mateřských škol. Děti na zápis byly dobře připravené. Krásně se recitovalo, zpívalo, číselné představy jen běžely, dobře se vedla prostorová orientace: nad a pod, před a za, uprostřed, dokonce se vedlo i vpravo a vlevo. Snadno se rozmotaly zamotané pohádky a příběhy.

Pro rodiče a děti bude připraveno ještě jedno společné odpoledne, kde rodiče dostanou podrobné informace k nástupu dětí do školy a k organizaci práce v 1. třídách a blíže se seznámí s učitelkami 1. tříd.

PaedDr. Zdenka Kőnigsmarková