Zápis dětí do 1. třídy

Zápis dětí do 1. třídy bude proveden v obou základních školách v Chotěboři


v pátek 5. dubna 2019 od 14.00 do 17.00 hod.Do 1. ročníku se zapisují všechny děti, které do 31. srpna 2019 dovrší šestý rok věku – tedy i ty, u kterých je zřejmé, že jim bude navržen odklad školní docházky.

Rodiče nebo jiní zákonní zástupci, kteří přicházejí s dítětem k zápisu do 1. třídy, předloží svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.
Rodiče přijdou k zápisu do školy podle svého spádového obvodu dle Obecně závazné vyhlášky města Chotěboř č. 5/2018, dostupné na: https://www.chotebor.cz/assets/File.ashx?id_org=5283&id_dokumenty=16514
nebo do školy, kam si přejí, aby jejich dítě chodilo.
Při zápisu dětí do školy se předběžně zjišťuje, zda dítě bude navštěvovat školní družinu.

Pro rodiče, kteří nemohou ze závažných důvodů s dítětem přijít k zápisu 5. dubna 2019 bude proveden na obou základních školách
zápis v náhradním termínu – v pondělí 8. dubna 2019 od 14.00 do 16.00 hod.


 
PaedDr. Zdenka Königsmarková       Ing. Milan Janda
ředitelka ZŠ v Buttulově ul.                ředitel ZŠ ve Smetanově ul.