Tolik se těšili a nakonec jsme skoro plakali

Konec června i letos představoval pro žáky deváté třídy trochu nervozity, hodně úsilí a také snahu „zabodovat“. O závěrečných zkouškách a pocitech jste si přečetli v minulém čísle.  Přece jen ale asi více starostí a příprav zabralo slavnostní předávání závěrečných vysvědčení: Na jakou hudbu budeme nastupovat, jaká barva na šerpy bude nejlepší, co na ně napsat? Koho pozveme, jaké fotky se budou promítat, kdo za třídu bude mluvit a co by měl říkat, co dáme třídním, aby na nás nezapomněly? Co si oblékneme, v jakém pořadí si půjdeme pro vysvědčení, s kým budu ve dvojici?
Ve čtvrtek 27. června v kině za účasti rodičů, prarodičů, kamarádů i učitelů proběhlo slavnostní předávání vysvědčení absolventům devátých tříd. Nástup na oblíbenou hudbu, připomenutí dob minulých pomocí fotografií z různých školních akcí z uplynulých devíti let, slavnostní projevy, předání vysvědčení, šerp, knih, odměn, další slavnostní projevy a pak už konec. Do budoucna žákům popřál mnoho úspěchů také pan starosta města Ing. Tomáš Škaryd.  Pan starosta dokonce každému absolventovi deváté třídy osobně pogratuloval a předal knihu z chotěbořské edice   
Konec povinné školní docházky, konec deváté třídy, konec školního roku a konec, konec, konec. Všichni se na to moc těšili a těšili a najednou bylo trochu smutno, že je toho všeho opravdu konec. I nějaká ta slza dojetí ukápla (a že jich bylo).
Teď už jen šerpa, knížka z chotěbořské edice, vysvědčení a fotky budou našim deváťákům připomínat den, kdy zazněl pokyn ke startu k další cestě životem a oni už definitivně vykročili vstříc novým školám, novým zážitkům, novým přátelstvím a věřme, že i novým úspěchům.
Tak hodně štěstí a ať se Vám všechno daří!

PaedDr. Zdenka Königsmarková