POZVÁNKA K ZÁPISU

Vážení rodiče předškoláků,

zveme Vás k zápisu do naší školy 5. dubna 2019 do 14 do 17 hodin.

Velmi se na budoucí prvňáčky těšíme a chceme, aby byl pro ně zápis příjemným okamžikem a motivací pro následnou roli žáka.

První část zápisu je formální, při které se vyplní zápisový list a žádost o přijetí.  Pak následuje pohovor s paní učitelkou, která posoudí připravenost dítěte na vstup do školy. Tato část probíhá odděleně ve školních třídách a rodiče se jí samozřejmě mohou účastnit a sledovat, jak jejich dítě pracuje. Za snahu máme pro každého připravenou drobnou pozornost.

V naší škole vyučujeme podle školního vzdělávacího programu „Škola nás baví“. V první třídě nabízíme 1 hodinu tělesné výchovy navíc, řadu kroužků ve školní družině (např. angličtina, logopedie, keramika…) a práci v dětském pěveckém sboru.

Děti mají možnost navštěvovat školní družinu, která je přímo v budově školy. Vychovatelky školní družiny odvádějí děti na oběd do školní jídelny a zpět do školy.

 

Mgr. Jana Klementová a Mgr. Dagmar Kozubová

učitelky budoucích prvních tříd