Poděkování GCE, s.r.o.

Děti v 1. A nyní mohou používat interaktivní tabuli přímo ve své třídě, nemusí se přesouvat do jiné místnosti. Interaktivní tabuli do 1. A škola pořídila s pomocí sponzorského peněžního daru od GCE, s.r.o.
Výuka s využitím interaktivních tabulí nebo promítání pomocí dataprojektorů je pro děti atraktivní, přibližuje se jejich volnočasovým aktivitám. Můžeme sice volat po omezení využití mobilů, tabletů a počítačů ve volném čase dětí a máme pravdu: Děti by měly běhat venku, cvičit, hrát si spolu míčové hry, skákat, povídat si spolu, hrát deskové hry, číst si knížky, trávit čas s rodiči a prarodiči.
Na druhé straně ale tyto děti, až vyrostou, budou už nutně potřebovat pracovat s digitálními technologiemi, ať si o tom myslíme cokoliv. Práce s nimi ve škole tedy má své oprávněné místo. Je tedy třeba, aby škola byla těmito pomůckami vybavena. Kromě státních prostředků na tyto technologie využíváme právě i sponzorských darů.  
Děkujeme tedy GCE s.r.o. za dar.


PaedDr. Zdenka Kőnigsmarková