Školní rok 2018/2019

Exkurze žáků do HBH odpady s.r.o.

V úterý 11. září jsme navštívili firmu HBH odpady s.r.o., kde se nás ujal sám pan majitel Holešák s dcerou. Po rozdělení do dvou skupin jsme si prošli sběrný dvůr, poslouchali zajímavý výklad a prohlédli si všechny komodity, které se zde vyskytují.  Vyzkoušeli jsme si své znalosti o třídění odpadů a seznámili se s dalšími tříděnými materiály a jejich zpracováním. Pobavili jsme se při hromadném vážení celé třídy.

Na přilehlém druhém provoze jsme si prohlédli třídící linku, lis na papír a plasty, ze kterých vycházely obrovské balíky tříděných surovin - karton, plast, sklo... Přesvědčili jsme se, že třídění odpadů není zbytečné a má svůj smysl.

Exkurze byla zajímavá a chtěli bychom za ni poděkovat pracovníkům MěÚ Chotěboř, odboru správy majetku, zeleně a odpadového hospodářství, kteří ji pro nás organizačně zajistili a využili dotace z grantového programu Kraje Vysočina Odpady 2018.

žáci 7.A a 7.B