Blíží se začátek školního roku 2019-20

Za dva týdny budeme stát na prahu nového školního roku, s úsměvem a pravou nohu připravenou k vykročení…V pondělí 2. září začne školní rok 2019-20. Pro prvňáčky a jejich rodiče začneme slavnostním přivítáním tradičně v 8.30, pro ostatní žáky zvoněním v 8. 05, jak jsou zvyklí.
Škola jako tradičně během prázdnin zažívala zcela jiný provoz než během školního roku. Také hluk, který se ve škole ozýval, byl jiný než během školního roku, dost jiný.  Kdepak bych ve školním roce snesla, aby někdo boural dveře, otloukal některé zdi, odtrhával desky lavic a ještě u toho tvrdil, že to bude pak lepší.
Žáci vědí, že to by jim neprošlo. Neprošlo - tedy v době školního roku a ve věku do 15 let. Po určité době se však někteří žáci vrátí do školy jako řemeslníci, opraváři, údržbáři. A to si pak se školou mohou vyřídit všechny ty ústrky a neúspěchy, které tu prožili.
Ke cti všem budiž řečeno, že sice něco vybourají, utrhnou, otlučou, ale jen proto, aby to pak přestavěli a obnovili, natřeli, inu opravdu vylepšili. Ony ty pocity po letech jsou už přece jen jiné a nakonec na svou školu vzpomínáme většinou rádi.
Je vymalováno, natřeno, vygruntováno. Ve třetím patře jsou nové lavice a židle, ostatní jsou opravené. Některé získaly novou barvu. Nové jsou dveře na galerii, aby nebyl slyšet tolik hluk z tělocvičny. Přibývá žáků, přibyly tedy i nové skříňky v šatnách.
Škola bude mít v tomto školním roce 20 tříd, v nich bude kolem 450 žáků, bude je učit 27 učitelů a učitelek, v sedmi třídách budou asistenti a asistentky pedagoga. Ve školní družině a školním klubu se dětem bude věnovat 7 vychovatelek a ještě řada vedoucích kroužků. Provoz školy zajišťuje 8 provozních pracovníků.
Druhého září nastoupí do prvních tříd 54 prvňáčků (48 dětí přijde do 1. A a do 1. B a dalších 6 dětí do smíšené třídy s alternativní výukou), 20 nových žáků přijde ze spádových škol do 6. tříd.
Přeji mnoho úspěchů a spokojenosti z práce našim žákům a jejich učitelům, všem jim také přeji, aby se jim ve škole líbilo a chodili do ní rádi.
Co popřát rodičům? Snad aby ze svých dětí měli radost a byli spokojeni s jejich školními výsledky? Aby se o své děti nemuseli bát, měli vždy dost času, aby si mohli popovídat, o úspěších i problémech, se kterými se děti setkávají? Aby měli důvěru svých dětí, aby se s nimi děti přicházely poradit o svých problémech dřív, než je začnou řešit nějakými hloupými způsoby? Ano toto všechno a ještě zdraví.
Tak hezký školní rok 2019-20. Pravou nohou vpřed, s hlavou vztyčenou a úsměvem na rtech!

PaedDr. Zdenka Kőnigsmarková