Školní rok 2018/2019

Abeceda peněz

Začal nový školní rok a společně s ním začal pro naše 5. třídy projekt „Abeceda peněz“, který podporuje rozvoj finanční gramotnosti na 1. stupni základní školy. Tento  projekt pro nás připravila Česká spořitelna a.s..

Projekt žáci zahájili exkurzí na pobočce České spořitelny v Chotěboři. Zde se děti dověděly mnoho zajímavých a nových informací týkajících se peněz. Poté děti po skupinkách prošly za provozu důležitá a pro veřejnost nepřístupná místa. Viděly trezor, stroj na přepočítávání peněz, prohlédly si důkladně mince i bankovky a držely v ruce milion korun. Také si vyzkoušely vložit kartu do bankomatu, zadat PIN, provést výběr peněz nebo vytisknout si lístek zbytku peněz na kartě. Zajímavé bylo i online spojení s paní bankéřkou z Ostravy.

Dalším krokem projektu je, že si třídy založí vlastní firmu, vymyslí si její jméno a logo, zvolí si ředitele, poradce, mluvčího a účetní, který bude sledovat výdaje firmy a správné rozvržení peněz. K tomu všemu si musí zvolit svůj podnikatelský záměr, který se budou svými schopnostmi a dovednostmi snažit naplnit. Ke zdárnému naplnění podnikatelského záměru Česká spořitelna poskytla v závěru exkurze na pobočce půjčku – základní vklad 3000 Kč, který si po podepsání smlouvy převzal ředitel a účetní firmy. Nyní bude následovat dvouměsíční období práce, kdy budou děti vyrábět různé výrobky, ozdoby a třeba i dobroty.

Na závěr projektu budou pořádat prodejní jarmark na pobočce České spořitelny v Chotěboři. Zde prodejem vyrobených originálních výrobků, ozdob i domácích dobrot se pokusí vydělat své první peníze.

Všichni jste srdečně zváni na jarmarky 28. 11. a 3. 12. na pobočku České spořitelny v Chotěboři, kde zakoupením jejich výrobků je můžete podpořit a pomoci ke splnění jejich cílů a přání.

Mgr. J. Klementová, Mgr. D. Kozubová

FOTO